Έκδοση Στεγαστικού Δανείου


Αν ενδιαφέρεστε να μάθετε τι ποσό μπορείτε να δανειστείτε καθώς και να γλιτώσετε χρόνο και κόπο, επικοινωνήστε μαζί μας.  Εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες μας θα σας εξυπηρετήσουν και θα σας ενημερώσουν καλύτερα στα θέματα της προέγκρισης και έγκρισης του δανείου σας.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ:

Για την προσέγγιση του Δανείου

 • Αίτηση χορήγησης Στεγαστικού Δανείου.
 • Φωτοτυπία Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
 • Φωτοτυπία τριών (3) τελευταίων αποδείξεων μισθοδοσίας (μισθωτοί).
 • Φωτοτυπία εκκαθαριστικών σημειωμάτων φόρου τριών (3) τελευταίων ετών.
 • Τρεις τελευταίοι δημοσιευμένοι ισολογισμοί ή αναλυτικά στοιχεία φορολογίας (έντυπα Ε3) για τα (3) τελευταία έτη. (Μόνο για ελεύθερους επαγγελματίες /επιχειρηματίες).

Για την έγκριση του Δανείου

 • Τελευταίος τίτλος ιδιοκτησίας του ακινήτου. (Εάν πρόκειται για διαμέρισμα χρειάζεται επιπλέον σύσταση οριζοντίου & καθέτου ιδιοκτησίας, κανονισμό πολυκατοικίας).
 • Πιστοποιητικό μετεγγραφής του ακινήτου.
 • Πιστοποιητικό ιδιοκτησίας από την μερίδα του μεταβιβάσαντος.
 • Πιστοποιητικό βαρών, κατασχέσεων, μη εκποιήσεως και μη διεκδικήσεως από το Υποθηκοφυλακείο.
 • Τυχόν αναφερόμενα στους τίτλους ιδιοκτησίας πληρεξούσια.
 • Κτηματολογικό απόσπασμα(εφόσον η περιοχή του ακινήτου έχει ενταχθεί στο Εθνικό Κτηματολόγιο).
 • Τοπογραφικό διάγραμμα οικοπέδου & διάγραμμα κάλυψης
 • Κάτοψη του προσφερομένου για εξασφάλιση ακινήτου.
 • Προϋπολογισμός έργων σε ειδικό έντυπο(σε περίπτωση ανέγερσης, αποπεράτωσης κ.λ.π.).
 • Φωτοαντίγραφο άδειας οικοδομής από το πολεοδομικό γραφείο