Συντήρηση καυστήρα

Συντήρηση καυστήρα

Συντήρηση καυστήρα

Ένα από τα θέματα που μας απασχολούν κάθε χρόνο με την έναρξη την χειμερινής περιόδου είναι γενικότερα η θέρμανση και ειδικότερα η συντήρηση καυστήρα. Πιο ειδικά, πολλές είναι οι φορές που ενώ προσπαθούμε να ελέγξουμε την καύση του πετρελαίου, ώστε να κάνουμε οικονομία τελικά διαπιστώνουμε το αντίθετο αποτέλεσμα.

Γιατί συμβαίνει το παραπάνω;

Η καύση πετρελαίου και η λειτουργία του συστήματος εξαρτώνται καθοριστικά από την συντήρηση καυστήρα καθώς και του λέβητα.

Πότε πρέπει να γίνεται συντήρηση καυστήρα;

Είναι σημαντικό οι εργασίες για την συντήρηση καυστήρα καθώς και του λέβητα να πραγματοποιούνται αμέσως μετά το πέρασμα των χειμωνιάτικων μηνών, δηλαδή Απρίλη- Μάη. Με τον τρόπο αυτό, αποφεύγεται η πολύ πιθανή διάβρωση από τα κατάλοιπα της καύσης καθώς θα αντιμετωπιστεί άμεσα η φθορά της βαριάς χρήσης του χειμώνα. Εναλλακτικά, η συντήρηση μπορεί να γίνει και την περίοδο του φθινοπώρου.

Πού βρίσκονται τόσο ο λέβητας και ο καυστήρας;

Ο χώρος στον οποίο στεγάζονται τόσο ο λέβητας με τον οποίο θερμαίνεται το νερό όσο και ο καυστήρας ο οποίος δίνει την αναγκαία φωτιά είναι συνήθως κτίριο υπογείου, το λεγόμενο λεβητοστάσιο. Στο μέρος αυτό υπάρχει και ο καπναγωγός, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τα καυσαέρια όπως και οι σωληνώσεις ζεστού και κρύου νερού.

Από ποιον γίνονται οι εργασίες για συντήρηση καυστήρα και λέβητα;

Αναμφιβόλως, οι παραπάνω εργασίες δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν από έναν οποιοδήποτε τεχνίτη αλλά από αδειούχο τεχνίτη- καυστηρατζή, ο οποίος έχει την δυνατότητα έκδοσης επίσημου φύλλου συντήρησης- ελέγχου στο οποίο αναγράφεται και ο αριθμός άδειας του.

Πώς γίνεται η συντήρηση καυστήρα και ο έλεγχος της καύσης του συστήματος καυστήρα- λέβητα;

 Ο έλεγχος της καύσης για την καλύτερη λειτουργία μπορεί να γίνει από καυσαναλυτές. Συγκεκριμένα, πρόκειται για ειδικά όργανα που κατέχει ο καυστηρατζής– αδειούχος τεχνίτης με τα οποία πραγματοποιεί ανάλυση, δηλαδή μέτρηση των καυσαερίων.

Οι εργασίες που πρέπει να γίνουν για την συντήρηση καυστήρα είναι πολλές και σημαντικές για την καλύτερη λειτουργία του καυστήρα. Στην συνέχεια αναφέρουμε τις εργασίες που πρέπει να περιλαμβάνει η ορθή συντήρηση.

 •        Έλεγχος και μετέπειτα καθαρισμός του ακροφυσίου του καυστήρα, καθώς και αντικατάσταση του σε περίπτωση που δεν ταιριάζει με τον λέβητα ή αναγράφει πολλές ώρες λειτουργίας.
 •         Καθαρισμός του και ρύθμιση της ορθής θέσης στροβιλιστή καθώς και της κεφαλής καύσης.
 •         Αδήριτος ο έλεγχος καθώς και καθαρισμός και κανονισμός της σωστής θέσης των ηλεκτροδίων και του φωτοστοιχείου.
 •         Αναγκαίος ο καθαρισμός της αντλίας πετρελαίου όπως και των φίλτρων στη γραμμή του σωλήνα, η οποία μεταφέρει το καύσιμο από τη δεξαμενή στον καυστήρα.
 •     Απαραίτητος ο καθαρισμός επίσης του ανεμιστήρα, δηλαδή των πτερυγίων του.
 •         Ιδιαιτέρως σημαντική η ρύθμιση της αναλογίας αέρα και πετρελαίου, ώστε να γίνεται σωστή καύση.
 •   Εξίσου σημαντικός ο έλεγχος και η ρύθμιση του κυκλώματος αυτοματισμού, στο οποίο πραγματοποιείται η έναρξη και η λήξη της καύσης, των οργάνων ασφαλείας και ένδειξης.
 •     Αναγκαίος ακόμη ο έλεγχος του κυκλοφορητή καθώς και των αυτοματισμών.
 •         Κατάλληλη ρύθμιση του καυστήρα για οικονομία καυσίμου και μείωση των εκπομπών.
 •         Τελικός έλεγχος λειτουργίας ολόκληρου του συστήματος.

Ποια είναι τα οφέλη από την συντήρηση καυστήρα;

 1.      Αύξηση της θερμικής απόδοσης της εγκατάστασης με μετέπειτα περιορισμό της κατανάλωσης του καυσίμου.
 2.      Ένα καλοσυντηρημένο σύστημα καυστήρα σημαίνει αύξηση της διάρκειας ζωής του καθώς και μείωση πιθανών επικίνδυνων βλαβών.
 3.      Η ομαλή και καλή λειτουργία του καυστήρα υπόσχεται σίγουρη εξοικονόμηση πετρελαίου.
 4.      Ακόμη, η συντήρηση του συστήματος καυστήρα και μετέπειτα η καλή λειτουργία εγγυάται ασφάλεια και σιγουριά στην εκάστοτε οικογένεια.

Πηγή: xe.gr

Η ΓΝΩΜΗ ΣΟΥ ΜΕΤΡΑΕΙ