1. Η προσφορά σας

55€

12Μ 3 D.A.S Hellas
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡ. ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
2. Ολοκλήρωση προσφοράς

Χαρακτηριστικά Πακέτου

  • Ασφαλιστική D.A.S Hellas
  • Πακέτο D.A.S Hellas – N.Π Εκμισθωμένου Ακινήτου (Κατοικία)
  • Κόστος ασφαλίστρων (1έτος) 55€
  • Διάρκεια συμβολαίου 12Μ
  • Αριθμός καλύψεων 3

Έντυπο Προσυμβατικής Ενημέρωσης

Το Έντυπο Προσυμβατικής Ενημέρωσης περιλαμβάνει πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τον πελάτη πριν τη σύναψη της ασφάλισης. Πατήστε εδώ.

Όροι ασφάλισης

Η εταιρεία καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια για την συνεχή ενημέρωση της ιστοσελίδας με τους γενικούς ή ειδικούς όρους που διέπουν τις ασφαλιστικές συμβάσεις. H προσπάθεια αυτή δεν υποκαθιστά, σε καμία περίπτωση, την γνωστοποίηση των γενικών ή ειδικών όρων, που σας παραδίδονται μαζί με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 παρ. 4 του Ν. 2496/1997 και διέπουν την εκάστοτε συναφθείσα ασφαλιστική σύμβαση.

Όροι ασφάλισης εδώ.

Γενικοί Όροι εδώ.