1. Η προσφορά σας

Λυπούμαστε, αλλά δεν έχουν επιλεχτεί τ.μ, γίνετε μεταφορά...

12Μ 3 ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡ. ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
2. Ολοκλήρωση προσφοράς

Χαρακτηριστικά Πακέτου

  • Ασφαλιστική ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
  • Πακέτο ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
  • Κόστος ασφαλίστρων (1έτος)
  • Διάρκεια συμβολαίου 12Μ
  • Αριθμός καλύψεων 3

Καλύπτονται, χωρίς επασφάλιστρο και οι ζημιές από:

  • Την λειτουργία ανελκυστήρων (εφόσον οφείλονται σε παράλειψη του διαχειριστή και όχι του συντηρητή)
  • Πυρκαγιά η έκρηξη στις εγκαταστάσεις των κοινόχρηστων χώρων.

Ο διαχειριστής και τα μέλη της οικογένειας του αν συγκατοικούν ή και έχουν οικονομική εξάρτηση δεν θεωρούνται τρίτοι.

Οι ένοικοι διαμερισμάτων γραφείων θεωρούνται τρίτοι.

Έντυπο Προσυμβατικής Ενημέρωσης

Το Έντυπο Προσυμβατικής Ενημέρωσης περιλαμβάνει πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τον πελάτη πριν τη σύναψη της ασφάλισης. Πατήστε εδώ.

Όροι ασφάλισης

Η εταιρεία καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια για την συνεχή ενημέρωση της ιστοσελίδας με τους γενικούς ή ειδικούς όρους που διέπουν τις ασφαλιστικές συμβάσεις. H προσπάθεια αυτή δεν υποκαθιστά, σε καμία περίπτωση, την γνωστοποίηση των γενικών ή ειδικών όρων, που σας παραδίδονται μαζί με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 παρ. 4 του Ν. 2496/1997 και διέπουν την εκάστοτε συναφθείσα ασφαλιστική σύμβαση.

Όροι ασφάλισης εδώ.