Ορθή και δίκαιη καταγραφή αντικειμενικών αξιών (έντυπη μορφή)

Ορθή και δίκαιη καταγραφή αντικειμενικών αξιών (έντυπη μορφή)

Ορθή και δίκαιη καταγραφή αντικειμενικών αξιών (έντυπη μορφή)

Η ορθή καταγραφή των αντικειμενικών αξιών, αποτελεί αναπτυξιακό μέτρο τόσο για την κτηματαγορά όσο και για την ελληνική οικονομία, ενώ παράλληλα μέσω της διεύρυνσης της φορολογικής βάσης καταστεί την φορολόγηση πιο αποτελεσματική και κοινωνικά πιο δίκαιη.

Μπορεί να είναι εικόνα τον Sakaretsanos Dimitris

Πηγή: Εφημερίδα “ΤΑ ΝΕΑ” 4/6/2021

Η ΓΝΩΜΗ ΣΟΥ ΜΕΤΡΑΕΙ