Πιο ανθεκτική από την Αθήνα η αγορά ακινήτων της Θεσσαλονίκης

Πιο ανθεκτική από την Αθήνα η αγορά ακινήτων της Θεσσαλονίκης

Πιο ανθεκτική από την Αθήνα η αγορά ακινήτων της Θεσσαλονίκης

Ενώ στην Αθήνα το μέσο τίμημα στις συναλλαγές μεταβιβάσεων ακινήτων μειώθηκε κατά 26,7% το α’ δίμηνο του 2021, στη Θεσσαλονίκη η μείωση ήταν 5,37%. Κατά 9% μειώθηκαν τα τετραγωνικά μέτρα των ακινήτων που άλλαξαν χέρια.

Χριστίνα Ζαφειρούλη

Χριστίνα Ζαφειρούλη ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ –  Ανανεώθηκε: 09:51

Aντανακλαστικά εν μέσω πανδημίας παρουσιάζει η αγορά ακινήτων της Θεσσαλονίκης που καταγράφει αύξηση των μεταβιβάσεων κατά 36,2% το α΄ δίμηνο του 2021 σε σχέση με το αντίστοιχο δίμηνο του 2020.

Σε αντίθεση με την κτηματαγορά του Δήμου Αθηναίων που, βάσει του μητρώου μεταβιβάσεων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, κατέγραψε μείωση του μέσου τιμήματος κατά 26,74% το α΄ δίμηνο του 2021 συγκριτικά με το 2020, η Θεσσαλονίκη σημειώνει μείωση του μέσου τιμήματος μεταβίβασης μόλις 5,37%, ενώ συγκριτικά με το α’ δίμηνο του 2019 το μέσο τίμημα μεταβίβασης καταγράφει αύξηση +14,18%.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

2018, 100 2019 2020 2021 Μετ. 2019-2021 Μετ. 2020-2021
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 142 58 79 -44,36% 36,20%

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ Τ.Μ 8.741,75 4.716,28 4.336,9 – 50,38% – 8,00%
ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ΣΕ € 5.834.714,96 3.804.458,71 3.305.289,47 – 43,35% – 13,12%
ΜΕΣΟ ΤΙΜΗΜΑ ΣΕ € / ΤΜ 667,45 806,66 762,13 +14,18% – 5,37%

Δεν ήταν λίγοι οι επενδυτές που μετά το ράλι των ζητούμενων τιμών πώλησης στην Αθήνα το 2017-2019, στόχευσαν επενδυτικά την πολλά υποσχόμενη Θεσσαλονίκη. Η ζήτηση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης ήταν συνεχώς αυξητική , ενώ οι τιμές το 2019  σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος, κατέγραψαν αύξηση της τάξεως του +6,8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος» τονίζει ο κ. Μπάκας.
«Αξίζει να αναφέρουμε ότι τα μνημονιακά χρόνια οι τιμές των ακινήτων στην Θεσσαλονίκη μειώθηκαν κατά 45,1%. Γεγονός που δημιούργησε επενδυτικές ευκαιρίες τόσο για εγχώριους όσο και για αλλοδαπούς επενδυτές είτε ιδιώτες, είτε μέσω επενδυτικών σχημάτων – funds. Τα παραπάνω στοιχεία έχει συγκεντρώσει νέα μελέτη του Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estates και, σύμφωνα με την ανάλυση του προέδρου του, Θεμιστοκλή Μπάκα, η Θεσσαλονίκη τα τελευταία χρόνια έχει αναδείξει την οικονομική και τουριστική της εικόνα, ενώ παράλληλα πριν την covid-19 εποχή, είχε αυξηθεί ραγδαία το ενδιαφέρον για την αγορά ακινήτων τόσο από εγχώριους όσο και από ξένους επενδυτές.

Μείωση μόλις 5,37% του μέσου τιμήματος μεταβίβασης το πρώτο δίμηνο του 2021:

  • Το πρώτο δίμηνο του 2021, το μέσο τίμημα των μεταβιβάσεων αγγίζει τα 462,13 €/τμ. Ο τζίρος που προκύπτει από το σύνολο των μεταβιβάσεων είναι 3.305.289,47€ και αντιστοιχεί σε 4.336,9 τμ.
  • Το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2020, το μέσο τίμημα των μεταβιβάσεων ήταν 806,66 €/τμ. Ο τζίρος που προκύπτει από το σύνολο των μεταβιβάσεων είναι 3.804.458,71€ και αντιστοιχεί σε 4.761,28 τμ.

Όπως φαίνεται από τα στοιχεία η ζήτηση παρουσιάζει μείωση μόλις 9% με βάση τα τετραγωνικά μέτρα, ενώ μείωση καταγράφηκε στο σύνολο του τζίρου του συνόλου των μεταβιβάσεων κατά 13,12% και το μέσο τίμημα ανά μεταβίβαση μειώθηκε μόλις 5,37%.

Το 2019, το πρώτο δίμηνο το μέσο το μέσο τίμημα των μεταβιβάσεων αγγίζει τα 667,45 €/τμ. Ο τζίρος που προκύπτει από το σύνολο των μεταβιβάσεων είναι 5.834.714,96€ και αντιστοιχεί σε 8.741,75 τμ. Έτσι, το 2021 σε σχέση με το 2019 η ζήτηση μειώθηκε κατά 50,38% όσον αφορά το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων που μεταβιβάστηκαν, μείωση καταγράφηκε και στο συνολικό τζίρο του συνόλου των μεταβιβάσεων κατά 43,35%, αλλά το μέσο τίμημα ανά μεταβίβαση καταγράφει αύξηση κατά 14,18%.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (Τ.Μ)  ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΑΒ.   % ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ  ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΑΒ.   % ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ  ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΑΒ.  % ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ 
ΙΑΝ. – ΦΕΒΡ. 2019 2019 2020 2020 2021 2021
0-30 13 9,15% 2 3,57% 21 26,58%
31-50 29 20,42% 9 16,07% 13 16,46%
51-75 50 35,21% 21 37,50% 18 22,78%
76-95 32 22,54% 9 16,07% 19 24,05%
96-120 13 9,15% 9 16,07% 6 7,59%
121-150 2 1,41% 2 3,57% 1 1,27%
151-200 2 1,41% 1 1,79% 1 1,27%
201-300 1 0,70% 2 3,57%
301 και άνω 1 1,79%

Αύξηση μεταβιβάσεων επαγγελματικής στέγης«Συμπεραίνουμε ότι οι αυξήσεις που καταγράφηκαν στην κτηματαγορά του Δήμου Θεσσαλονίκης, καταγράφηκαν κυρίως εντός του 2020, όπου το μέσο τίμημα μεταβίβασης από 667,45 €/τμ το πρώτο δίμηνο του 2019, άγγιξε τα 806,66 €/τμ το πρώτο δίμηνο του 2020, δλδ αύξηση κατά +20,85%. Το ενθαρρυντικό  δεδομένο είναι το γεγονός ότι το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2021, καταγράφεται μείωση μόλις 5,52%, σε αντίθεση με το Δήμο Αθηναίων που η μείωση που καταγράφηκε ήταν της τάξεως του 26,74%», σημειώνει ο κ. Μπάκας και προσθέτει ότι «ακόμη και εν μέσω  πανδημίας του κορονοϊού, διατηρείται έντονα το επενδυτικό κλίμα για αποδόσεις, τόσο των εγχώριων, όσο και των αλλοδαπών επενδυτών που θα θελήσουν να επενδύσουν σήμερα στην κτηματαγορά του Δήμου Θεσσαλονίκης».

Η πανδημία του κορονοϊού, έχει διαμορφώσει διαφορετικές «ταχύτητες» ανάλογα με το είδος – την κατηγορία του ακινήτου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από το μητρώο μεταβιβάσεων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, το 78,48% των μεταβιβάσεων το πρώτο δίμηνο του 2021 αφορούσε διαμερίσματα, το 17,72% επαγγελματική στέγη και το 3,79% αποθήκες/γεωργικά/κτηνοτροφικά κτίρια.

Τα αντίστοιχα ποσοστά το πρώτο δίμηνο του 2020 ήταν, 87,93%, 5,17% και μηδενικές για αποθήκες/γεωργικά/κτηνοτροφικά κτίρια. Ενώ το 2019 ήταν, 88,73%, 7,75% και 1,41%, ενώ οι μεταβιβάσεις θέσεων στάθμευσης αποτελούσα το 1,41%.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΡ. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΩΝ  % ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ  ΑΡ. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΩΝ  % ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ  ΑΡ. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΩΝ  % ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ 
ΙΑΝ. – ΦΕΒΡ. 2019 2019 2020 2020 2021 2021
Κατοικία/Διαμέρισμα 126 88,73% 51 87,93% 62 78,48%
Μονοκατοικία 1 0,70%
Οικόπεδα
Επαγγελματική Στέγη 11 7,75% 3 5,17% 14 17,72%
Βιομηχανικά/Βιοτεχνικά 4 6,89%
Θέσεις Στάθμευσης 2 1,41%
Τουριστικές Εγκαταστάσεις/Νοσηλευτήρια/Ευαγή
Αποθήκες/Γεωργικά – Κτηνοτροφικά κτίρια 2 1,41% 3 3,79%
Σύνολο 142 1 58 1 79 1

Άνοδος μεταβιβάσεων ακινήτων με έτος κατασκευής μετά το 2001

Το ευχάριστο γεγονός είναι ότι πλέον αυξήθηκαν οι μεταβιβάσεις νεότερων ηλικιακά ακινήτων. Το πρώτο δίμηνο του 2021, τα ακίνητα κατασκευής μετά το 2001 αποτελούν το 8,87% του συνόλου των μεταβιβάσεων, έναντι 3,44% το 2020 και 6,34% το 2019.

ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΑΒ.  % ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ 2019 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΑΒ.  % ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ  ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΑΒ.  %ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ 
ΑΝ. – ΦΕΒΡ. 2019 2019 2020 2020 2021 2021
1910-1920
1921-1930
1931-1940 1 0,70% 9 11,39%
1941-1950 1 0,70%
1951-1960 20 14,08% 3 5,17% 8 10,13%
1961-1970 62 43,66% 29 50,00% 21 26,58%
1971-1980 39 27,46% 14 24,14% 27 34,18%
1981-1990 7 4,93% 6 10,34% 5 6,33%
1991-2000 3 2,11% 4 6,90% 2 2,53%
2001-2005 2 1,41% 3 3,80%
2006-2010 5 3,52% 1 1,72% 3 3,80%
2011-2017 2 1,41% 1 1,72% 1 1,27%
2018-2020
Σύνολο 142 100% 58 100% 79 100%

Το πρώτο δίμηνο του νέου έτους, το 54,43% των μεταβιβάσεων αφορούσε τίμημα έως 30.000€ και το 32,91% τίμημα από 30.000€ έως 100.000€. Ενώ μόλις το 12,65% των μεταβιβάσεων αφορούσε τίμημα άνω των 100.000€.Το 2021 οι μεταβιβάσεις ακινήτων στο Δήμο Θεσσαλονίκης με τίμημα έως 100.000€, αποτελούν το 87,79% του συνόλου των μεταβιβάσεων σύμφωνα με το μητρώο μεταβιβάσεων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Αξίζει να αναφέρουμε ότι το αντίστοιχο διάστημα του 2020 ήταν 86,62% και το 2019 94,36%. Παράλληλα, παρατηρούνται μηδενικές μεταβιβάσεις άνω των 200.000€.

ΤΙΜΗΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΕ €  ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΑΒ.  % ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ  ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΑΒ.  % ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ  ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΑΒ.  % ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ 2021
ΙΑΝ. – ΦΕΒ. 2019 2019 2020 2020 2021
0-9.999 € 23 16,20% 7 12,07% 21 26,58%
10.000-19.999 € 28 19,72% 7 12,07% 12 15,19%
20.000-29.999 € 20 14,08% 8 13,79% 10 12,66%
30.000-39.999 € 21 14,79% 6 10,34% 5 6,33%
40.000-49.999 € 15 10,56% 5 8,62% 2 2,53%
50.000-99.999 € 27 19,01% 17 29,31% 19 24,05%
100.000-149.999 € 2 1,41% 3 5,17% 6 7,59%
150.000-199.999 € 4 2,82% 2 3,45% 4 5,06%
200.000-299.999 € 1 1,72%
300.000-499.999 € 1 0,70% 1 1,72%
500.000-999.999 € 1 0,70% 1 1,72%
1.000.000-1.999.999 €
2.000.000-2.999.999 €
Από 3.000.000 €
Σύνολο 142 100,00% 58 100,00 79 100,00%

link: https://www.businessdaily.gr/oikonomia/39044_pio-anthektiki-apo-tin-athina-i-agora-akiniton-tis-thessalonikis?fbclid=IwAR2Hgdn1UsiVlchk6WNEqC2rI7qRsBcrBZv6TqGE63VPtonQbByhjNG9orU

Η ΓΝΩΜΗ ΣΟΥ ΜΕΤΡΑΕΙ