Συμμετοχή κ.Θεμιστοκλή Μπάκα στο Mirtec 2016 Greek -Chinese Certification & Sustainability

Συμμετοχή κ.Θεμιστοκλή Μπάκα στο Mirtec 2016 Greek -Chinese Certification & Sustainability

Συμμετοχή κ.Θεμιστοκλή Μπάκα στο Mirtec 2016 Greek -Chinese Certification & Sustainability

20/01/2016 Grande Bretagne Hotel : Mirtec 2016 Greek -Chinese Certification & Sustainability Forum . Fourth Sector: Certified Greece For Success Value For Money (Mr Themis Bakas, CEO E- Real Estates / Producer VFM)

Η ΓΝΩΜΗ ΣΟΥ ΜΕΤΡΑΕΙ