Το σχέδιο στεγαστικής πολιτικής μέσω του ΟΑΕΔ (έντυπη μορφή)