Τακτοποίηση αυθαίρετων


Η πολεοδομική νομοθεσία που έχει δημιουργηθεί από το 2009 για την τακτοποίηση αυθαίρετων κτιρίων αρχικά με το νόμο Σουφλιά για τους ημιυπαίθριους χώρους (άρθρο 40, Ν. 3775/2009), το νόμο Μπιρμπίλη (Ν. 3843/2010), το νόμο Παπακωνσταντίνου (Ν. 4014/2011) και τέλος το νόμο 4178/2013 που βρίσκεται ακόμη σε ισχύ μετά από ετήσια παράταση, έχει εφαρμοστεί από εμάς σε εκατοντάδες ακίνητα.

Θεωρούμε πως έχουμε αποκτήσει σημαντική εμπειρία κατά την δραστηριοποίησή μας εξ’ αρχής στις παραπάνω δυνατότητες που έδιναν οι κυβερνήσεις την τελευταία εξαετία, ενώ ταυτόχρονα ακολουθούμε μία συντηρητική οικονομική πολιτική διευκολύνοντας τους πελάτες μας στην καταβολή της αμοιβής μας.

Έχει αποδειχθεί από την ενασχόλησή μας πως πολύ συχνά ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν εφησυχαστεί από μία “ρύθμιση”, η οποία όμως δεν έχει γίνει από έμπειρους μηχανικούς και μπορεί να μην είναι ισχυρή σε έναν ενδεχόμενο έλεγχο ή μία έκδοση βεβαίωσης μηχανικού σε περίπτωση αγοραπωλησίας. Δοθέντος, λοιπόν πως η ρύθμιση των ακινήτων αποτελεί σημαντική υπηρεσία τα αποτελέσματα της οποίας μπορεί να αποδειχθούν ανεπαρκή μελλοντικά και να τινάξουν στον αέρα την όλη προσπάθεια, θεωρούμε πως αποτελούμε την πιο αξιόπιστη λύση.