Αντικειμενική Αξία Ακινήτων – Προσφυγή στα Δικαστήρια


Αντικειμενική αξία ενός ακινήτου είναι η αξία που έχει προσδιοριστεί αυθαίρετα από το Υπουργείο Οικονομικών ως η φορολογητέα αξία επί της οποίας εφαρμόζονται οι φορολογικοί συντελεστές και προκύπτει δια του γινομένου ο φόρος. Είναι μεγάλο ερώτημα πως προκύπτουν αυτές οι αξίες καθώς ο προσδιορισμός γίνεται από επιτροπές, τα μέλη των οποίων δεν έχουν καμία σχέση με την αγορά ακινήτων (ενδεικτικά αναφέρονται οι έφοροι, εκπρόσωποι του Τεχνικού Επιμελητηρίου, εκπρόσωποι των Δήμων, κα).

Η σημερινή πραγματικότητα, αποδεικνύει πως η οικονομική κατάσταση μεταβάλλεται ραγδαία στο χρόνο και οι όποιες “αντικειμενικές” αξίες έχουν προσδιοριστεί, δεν είναι σε θέση να απεικονίσουν την πραγματικότητα, ειδικά λόγω της επιστημονικής ανεπάρκειας αλλά και της απροθυμίας των ιθυνόντων. Ήδη, έχουν περάσει σχεδόν 6 χρόνια και οι αντικειμενικές αξίες έχουν παραμείνει σε άλλη οικονομική εποχή. Αν συνυπολογίσει κανείς και το γεγονός ότι οι φορολογικοί συντελεστές μεταβίβασης της χώρας μας είναι απο τους πιο επαχθείς διεθνώς, τότε γίνεται αντιληπτό το μέγεθος της φορολογικής αδικίας του γινομένου.

Η E-REAL ESTATES, συνδράμει ουσιαστικά με την νομική και εκτιμητική κατάρτιση των στελεχών της στην προσπάθεια των φορολογούμενων να τύχουν όσο το δυνατόν δικαιότερης και αντιπροσωπευτικότερης φορολόγησης των ακινήτων και της ακίνητης περιουσίας τους. Εκμεταλλευόμενοι το δικαίωμα που παρέχεται στους φορολογούμενους να προσφεύγουν στη δικαιοσύνη για θέματα αποτίμησης αξίας, αναλαμβάνουμε την πλήρη υποστήριξή σας σε αυτή τη δύσκολη, αλλά αναγκαία διαδικασία.