Εκτιμήσεις Ενεργειακών Επενδύσεων


Η αξία των εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες κυρίως πηγές είναι δυνατόν να εκτιμηθεί μόνο από αξιόπιστες εκτιμητικές εταιρείες, οι οποίες είναι σε θέση να αντιληφθούν την ενεργειακή και τεχνική αγορά. Έτσι, μπορούμε να ισχυριστούμε χωρίς κανέναν ενδοιασμό πως αποτελούμε ίσως τη μοναδική εταιρεία που έχει την τεχνογνωσία αλλά και τις γνώσεις για την εκπόνηση εκτιμήσεων εμπορικών αξιών ενεργειακών εγκαταστάσεων.

Διαθέτουμε σημαντικότατο υπόβαθρο σε εκτιμήσεις αξιών, εγκαταστάσεις ενεργειακών έργων (κυρίως φωτοβολταϊκών και φυσικού αερίου), γνώση της νομοθεσίας, γνώση χρηματοοικονομικών μεθόδων αποτίμησης και κοστολόγησης.

Η διάδοση των επιχειρήσεων ενεργειακών υπηρεσιών (ΕΕΥ) που προβλέπονται στο νόμο 3.855 για τα μέτρα βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις προβλέπεται να είναι σημαντική στα επόμενα χρόνια με αντίστοιχη ζήτηση εκτιμητικών υπηρεσιών και η E-REAL ESTATES ήδη έχει εκπαιδευτεί κατάλληλα για να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο.