Διαδικασία Ασφάλισης


Πως κάνω αίτηση ασφάλισης;

Εντός του site, εφόσον έχετε επιλέξει το ασφαλιστικό πρόγραμμα που καλύπτει τις ανάγκες σας, πηγαίνετε στην ενότητα “υπολογισμός ασφαλίστρων” και ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα:

Βήμα 1: Συμπληρώνετε τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται από το εκάστοτε ασφαλιστικό πρόγραμμα.

Βήμα 2: Στην επόμενη σελίδα επιλέξτε ποιο πακέτο καλύπτει τις ανάγκες σας

Βήμα 3: Συμπληρώστε τα στοιχεία του ασφαλιζόμενου / συμβαλλομένου

Έχετε ολοκληρώσει τη διαδικασία και έχετε πλέον μια ολοκληρωμένη αίτηση ασφάλισης. Αν θέλετε να προχωρήσετε με την αγορά του ασφαλιστικού προγράμματος που έχετε επιλέξει, συνεχίστε ως εξής:

“Aνεβάστε” τα απαιτούμενα έγγραφα π.χ. στα αντίστοιχα πεδία που θα σας ζητηθεί η επισύναψή τους (σκαναρισμένα ή φωτογραφημένα), αν αυτό απαιτηθεί.

Σε σχέση με την αποστολή των εγγράφων, εναλλακτικά, μπορείτε να τα αποστείλετε με e-mail στο insurance@erealstates.gr

Πως πληρώνω το ασφαλιστήριό μου;