Τεχνικές Υπηρεσίες Ακινήτων


Το Πανελλαδικό Δίκτυο Κτηματομεσιτών E-Real Estates συνεργάζεται με τεχνική εταιρεία διπλωματούχων μηχανικών, οι οποίοι όμως είναι έμπειροι σε πολλούς τομείς με μετεκπαίδευση και εξειδίκευση στους τομείς που τους αφορούν. Έτσι, είναι αυτονόητο πως στις παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνονται και υπηρεσίες μελέτης, κατασκευής, ανακαίνισης και πολεοδομικής ρύθμισης κατοικιών, γραφείων, εμπορικών και βιομηχανικών χώρων.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες εκτείνονται τόσο σε επίπεδο μελέτης όσο και σε επίπεδο κατασκευής.