Ν.Π Εκμισθωμένου Ακινήτου ( Προστασία Μισθωμάτων )


Προστατεύεστε & Διεκδικήστε τα εισοδήματα σας από το σημαντικότερο περιουσιακό σας στοιχειό !

Νομική Προστασία Εκμισθωμένου Ακινήτου

Το σπίτι σας στεγάζει την οικογένεια σας, τα όνειρα σας και τα εισοδήματα σας. Έχετε επενδύσει σε αυτό πολλές φορές και τους κόπους μιας ολόκληρης ζωής. Για σας το ακίνητο μπορεί να σημαίνει μοναδικό εισόδημα, εξασφάλιση των σπουδών των παιδιών σας ακόμη και των ονείρων σας.

Κάθε ακίνητο (κατοικία, γραφειακός χώρος, κατάστημα ή βιομηχανικός χώρος) που εκμισθώνετε είναι ένα πολύτιμο περιουσιακό αγαθό και η εκμετάλλευσή του πρέπει να προσφέρει τη μέγιστη απόδοση, χωρίς να σας φορτώνει με προβλήματα και έξοδα.

Προστατεύστε και εσείς σήμερα τα εισοδήματα που προέρχονται από το ακίνητο σας , ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΜΕΝΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ.

Με τα προγράμματα Νομικής Προστασίας Εκμισθωμένου Ακινήτου, έχετε τη σιγουριά ότι αν συμβεί κάτι, η  EReal Estates  βρίσκεται δίπλα σας για να σας βοηθήσει να προστατεύσετε και να διεκδικήσετε τα εισοδήματά σας.

H ανάγκη σήμερα

Oι ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν κατάφεραν να εισπράξουν τα ενοίκια από τους ενοικιαστές τους, για να μην πληρώσουν τον φόρο επί των ανείσπρακτων ενοικίων θα πρέπει, πριν υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση, να καταθέσουν στην εφορία τους φωτοαντίγραφο διαταγών πληρωμής, δικαστικών αποφάσεων ή αγωγών έξωσης.

Τι σας προσφέρουν τα προγράμματα Ασφάλισης της EReal Estates ;

Τα προγράμματα της  E-Real Estates αγκαλιάζουν τα εισοδήματα που προέρχονται από την ακίνητη περιουσία σας. Είναι απλά και σύγχρονα, προσφέρονται ανάλογα με το είδος του ακινήτου. Κάθε πακέτο προσφέρεται για την κάλυψη Νομικής Προστασίας Εκμισθωμένου Ακινήτου με κάλυψη από την Ασφαλιστική Εταιρεία Νομικής Προστασίας DAS hellas .

Ποιος Καλύπτεται;

Ο Εκμισθωτής του Ακινήτου.

Που Καλύπτεστε;

Οπουδήποτε στην Ελλάδα και εάν βρίσκεται το Ακίνητο σας.

Καλήψεις:

√  Διεκδικήσεις αξιώσεων αποζημίωσης που προέρχονται από τη μισθωτική σύμβαση

  Μη καταβολή ενοικίου από τον ενοικιαστή

Ποιες δαπάνες καλύπτει;

         Τις αμοιβές του Δικηγόρου και των Δικαστικών Επιμελητών

  Τα δικαστικά έξοδα για τη διεξαγωγή της Δίκης

  Τις νόμιμες αποζημιώσεις Μαρτύρων και Πραγματογνωμόνων που έχουν κλητευθεί ή διοριστεί από το Δικαστήριο

  Τα έξοδα εκτελέσεως δικαστικών αποφάσεων

Κόστος Ασφάλισης

H Νομική Προστασία εκμισθωμένων ακινήτων είναι μια πρακτική εξαιρετικά δημοφιλής και διαδεδομένη στο εξωτερικό, ενώ στη χώρα μας προσφέρεται για πρώτη φορά από την ΕReal Estates με την κάλυψη της πολυεθνικής ασφαλιστικής εταιρίας D.A.S hellas.

D.A.S. κατέχοντας εξέχουσα θέση στον κλάδο Νομικής Προστασίας στην Ευρώπη, έχει ταυτιστεί με την εξειδίκευση και το υψηλό επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών από το 1928. Δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 20 χώρες ανά τον κόσμο.

Υπολόγησε τώρα