Έλληνας Υπήκοος


«Οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι της Ε-Real Estates είναι αρωγοί σας σε μια πολλή σημαντική απόφαση όπως αυτή της λήψης στεγαστικού δανείου. Για αυτό τον σκοπό σας παρέχουμε χρήσιμες συμβουλές που αφορούν την δανειοδότηση σας από κάποιο τραπεζικό οργανισμό.

Το στεγαστικό δάνειο αποτελεί μια μορφή δανεισμού από ένα τραπεζικό οργανισμό με σκοπό την αγορά κατοικίας ή οικοπέδου ή για την αναχρηματοδότηση στεγαστικών δανείων άλλων τραπεζών. Το ποσό του δανεισμού επιστρέφεται στην τράπεζα μέσα σε μια προκαθορισμένη χρονική περίοδο, με τη μορφή δόσεων, επαυξημένο κατά το ποσό των τόκων της συγκεκριμένης περιόδου. Το ακίνητο το οποίο αγοράζεται με τη χρήση δανείου υποθηκεύεται και αποτελεί ενέχυρο της τράπεζας μέχρι την αποπληρωμή του δανείου.»