Εταιρία

Η E-Real Estates είναι το μοναδικό Πανελλαδικό Κτηματομεσιτικό Δίκτυο, συνεχώς αναπτυσσόμενο, το οποίο καλύπτει με τις υπηρεσίες του όλη την ελληνική επικράτεια.

Έχοντας ως πεδίο δράσης τον τομέα του real estate καθώς και τον χρηματοοικονομικό τομέα από την ίδρυση του, το έτος 2005, στόχευσε στη δημιουργία ενός Δικτύου συνεργατών αναγνωρισμένης αξιοπιστίας και απαράμιλλης ποιότητας. Συνεχίζουμε έως σήμερα  να λειτουργούμε με αμείωτο ενδιαφέρον και στόχο να διαφέρουμε δημιουργώντας ισχυρούς δεσμούς συνεργασίας και εμπιστοσύνης, με γνώμονα την ανάγκη για εξέλιξη και ανάπτυξη. Το δίκτυο μας πρωτοπορεί στο χώρο της Ελληνικής κτηματομεσιτικής αγοράς, χρησιμοποιώντας σύγχρονα μέσα και υποδομές, επιτυγχάνοντας  εν κατακλείδι εξαιρετικά αποτελέσματα.

Κάνουμε πράξη την ιδέα μας:

Όλη η Ελλάδα σε 1 γραφείο

Η ιδιαιτερότητα της αγοράς ακινήτων είναι πως συνδέεται άμεσα με τις μακροοικονομικές εξελίξεις και χρήζει συνεπώς συστηματικής παρακολούθησης. Το δίκτυο μας χάρη στην πιστοποίηση των υπηρεσιών του και την αναγνωρισμένη εμπειρία του, έχει δομήσει εδώ και χρόνια κορυφαίες συνεργασίες  με τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της Τράπεζας της Ελλάδος, με την ΑΣΟΕΕ  και με άλλες διοικητικές πηγές όπως και διεθνώς αναγνωρισμένα πιστοποιημένους οργανισμούς. Η E-Real Estates έχει καταφέρει να συμμετέχει ενεργά σε μια πολύπλευρη προσπάθεια καταγραφής, συγκέντρωσης και αξιολόγησης πρωτογενών στοιχείων, απαραίτητων για την ανάλυση της αγοράς ακινήτων, έχοντας αποκλειστική πρόσβαση σε μια μοναδική και αξιόπιστη βάση δεδομένων και πληροφοριών για τις γενικές τάσεις και προοπτικές της ελληνικής αγοράς. Η εμπειρία μας, η πρόσβαση σε έγκυρο στατιστικό υλικό, η συνεργασία με το ευρύτερο τραπεζικό σύστημα και με αξιόπιστους επαγγελματίες στον χώρο της αγοράς ακινήτων καθώς και η συνεχής ενημέρωση του κοινού μέσω έντυπου υλικού πανελλαδικών δημοσιεύσεων, δημιούργησαν τις απαραίτητες δομές ώστε να παρέχουμε αποκλειστικές υπηρεσίες προς ελληνικές επιχειρήσεις ,με πανελλαδική εξυπηρέτηση.

Με διαδικασίες ελεγχόμενης ποιότητας η E-Real Estates αναλαμβάνει με συνέπεια και διαφάνεια κτηματομεσιτικές, χρηματοοικονομικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες.

Η E-Real Estates επιθυμεί τη διαρκή εκπαιδευτική κατάρτιση των στελεχών του συνεχώς αναπτυσσόμενου οργανικά δικτύου της, ιδιαίτερα στους τομείς της πιστοποιημένης εκτίμησης και διαχείρισης ακίνητης περιουσίας. Για τον σκοπό αυτό διοργανώνει, σε συνεργασία με το The American College of Greece ,κύκλους εξειδίκευσης και πιστοποίησης αναφορικά με όλο το εύρος των παρεχόμενων υπηρεσιών της.

Η λειτουργία όλου του Δικτύου για την παροχή υπηρεσιών και τη σύναψη συμβάσεων μεσιτείας, καθώς και η καταχώρηση ακινήτων σε πανελλαδικό database μέσω του ειδικά σχεδιασμένου προγράμματος διαχείρισης δεδομένων, διέπεται από κανόνες ποιότητας .

H ΕReal Estates είναι αδειοδοτημένη μεσιτική εταιρία Ασφαλίσεων & Αντασφαλίσεων από την εγχώρια εποπτική αρχή ΤτΕ. Η E-Real Estates σε συνεργασία με εγχώριες και πολυεθνικές ασφαλιστικές εταιρίες, σχεδιάζει αποκλειστικά ασφαλιστικά προγράμματα. Εξειδικεύεται στη διαχείριση και ασφάλιση κινδύνων περιουσίας.