Αξιοποίηση Ακίνητης Περιουσίας


Η αγορά είναι μια περίπλοκη συνύφανση πληροφοριών και παραγόντων και η βαθιά γνώση της απαιτεί προσεκτική ανάλυση. Είτε είσαστε ιδιώτης που διαθέτει ένα ακίνητο είτε φορέας με μεγάλο χαρτοφυλάκιο ακινήτων, η E-Real Estates θα σχεδιάσει για σας ολοκληρωμένες στρατηγικές αξιοποίησης και προώθησης περιουσίας.

Με διαδικασίες ελεγχόμενης ποιότητας UNI EN-ISO 9001:2008, αναλαμβάνουμε με συνέπεια μικρές και μεγάλες ακίνητες περιουσίες σε όλη την Ελλάδα μέσω του Δικτύου μας.

Η εμπειρία και η βαθιά γνώση της αγοράς είναι τα θεμέλια για τον σχεδιασμό στοχευμένων στρατηγικών αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας. Πιστεύουμε πως η ιδιαιτερότητα της αγοράς ακινήτων και η σημαντική επίδρασή της στις μακροοικονομικές εξελίξεις απαιτούν συστηματική παρακολούθηση και ανάλυση με στόχο την αξιολόγηση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας. Σε συνεργασία με την Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της Τράπεζας της Ελλάδος, με την ΑΣΟΕΕ, με άλλες διοικητικές πηγές και άλλους πιστοποιημένους οργανισμούς, συμμετέχουμε ενεργά σε μια πολύπλευρη προσπάθεια καταγραφής, συγκέντρωσης και αξιολόγησης πληροφοριών, απαραίτητων για την ανάλυση της αγοράς ακινήτων, έχοντας αποκλειστική πρόσβαση σε μια μοναδική και αξιόπιστη βάση πληροφοριών για τις γενικές τάσεις και προοπτικές της ελληνικής αγοράς.

Μάθετε από πιστοποιημένο εκτιμητή την ακριβή εκτίμηση της αξίας του ακινήτου σας, λάβετε ολοκληρωμένο φάκελο ταυτότητας ακινήτου έτσι ώστε να είσαστε βέβαιοι ότι πληροί όλες τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία και εξετάστε τις προτάσεις μας για τυχόν επισκευές.

Αφού αποκτήσετε πλήρη εικόνα για τη περιουσία σας, θα είσαστε σε θέση να σχεδιάσετε τα επόμενα βήματα για την βέλτιστη εκμετάλλευσή της: εφαρμόστε βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες στρατηγικές ανάπτυξης περιουσιακών στοιχείων.

Απολαύστε την ξενοιασιά των Υπηρεσιών Ν.Π. Εκμισθωμένου Ακινήτου και Ασφαλούς Μίσθωσης.