Προνόμια Μελών


Αγαπητό μέλος,

Σε καλωσορίζουμε στην οικογένεια της E-Real Estates Πανελλαδικό Δίκτυο Κτηματομεσιτών και Μεσίτες Ασφαλίσεων – Αντασφαλίσεων Α.Ε.

Λίγα λόγια για την EReal Estates

Η E-Real Estates Α.Ε αποτελεί το μεγαλύτερο δίκτυο Ανεξάρτητων Κτηματομεσιτικών γραφείων στην Ελλάδα. Έχοντας ως πεδίο δράσης τον τομέα του real estate καθώς και τον χρηματοοικονομικό τομέα από την ίδρυση του, το έτος 2005, στόχευσε στη δημιουργία ενός Δικτύου συνεργατών αναγνωρισμένης αξιοπιστίας και απαράμιλλης ποιότητας. Συνεχίζουμε έως σήμερα  να λειτουργούμε με αμείωτο ενδιαφέρον και στόχο να διαφέρουμε δημιουργώντας ισχυρούς δεσμούς συνεργασίας και εμπιστοσύνης, με γνώμονα την ανάγκη για εξέλιξη και ανάπτυξη. Το δίκτυο μας πρωτοπορεί στο χώρο της Ελληνικής κτηματομεσιτικής αγοράς, χρησιμοποιώντας σύγχρονα μέσα και υποδομές, επιτυγχάνοντας  εν κατακλείδι εξαιρετικά αποτελέσματα.

Κάνουμε πράξη την ιδέα μας:

Όλη η Ελλάδα σε 1 γραφείο

Η ιδιαιτερότητα της αγοράς ακινήτων είναι πως συνδέεται άμεσα με τις μακροοικονομικές εξελίξεις και χρήζει συνεπώς συστηματικής παρακολούθησης. Το δίκτυο μας χάρη στην πιστοποίηση των υπηρεσιών του και την αναγνωρισμένη εμπειρία του, έχει δομήσει εδώ και χρόνια κορυφαίες συνεργασίες  με τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της Τράπεζας της Ελλάδος, με την ΑΣΟΕΕ  και με άλλες διοικητικές πηγές όπως και διεθνώς αναγνωρισμένα πιστοποιημένους οργανισμούς. Η E-Real Estates έχει καταφέρει να συμμετέχει ενεργά σε μια πολύπλευρη προσπάθεια καταγραφής, συγκέντρωσης και αξιολόγησης πρωτογενών στοιχείων, απαραίτητων για την ανάλυση της αγοράς ακινήτων, έχοντας αποκλειστική πρόσβαση σε μια μοναδική και αξιόπιστη βάση δεδομένων και πληροφοριών για τις γενικές τάσεις και προοπτικές της ελληνικής αγοράς. Η εμπειρία μας, η πρόσβαση σε έγκυρο στατιστικό υλικό, η συνεργασία με το ευρύτερο τραπεζικό σύστημα και με αξιόπιστους επαγγελματίες στον χώρο της αγοράς ακινήτων καθώς και η συνεχής ενημέρωση του κοινού μέσω έντυπου υλικού πανελλαδικών δημοσιεύσεων, δημιούργησαν τις απαραίτητες δομές ώστε να παρέχουμε αποκλειστικές υπηρεσίες προς ελληνικές επιχειρήσεις ,με πανελλαδική εξυπηρέτηση.

Για την εκτίμηση περιουσιακών στοιχείων κινητών ή ακίνητων, η E-RealEstates έχει στο δυναμικό της αποκλειστικά Πιστοποιημένους Εκτιμητές εγγεγραμμένους στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών και Ορκωτούς Εκτιμητές του Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πιστοποιούνται επίσης ως προς το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας με ISO 9001:2008, ως προς το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με ISO 14001:2004, ως προς το Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία με ISO 18001:2007.  Έτσι καλύπτει με ευρύ φάσμα τους κλάδους που αφορούν την ακίνητη περιουσία.

Ε-Real Estates είναι αδειοδοτημένη μεσιτική εταιρία Ασφαλίσεων & Αντασφαλίσεων από την εγχώρια εποπτική αρχή ΤτΕ. Σε συνεργασία με εγχώριες και πολυεθνικές ασφαλιστικές εταιρίες, σχεδιάζουμε αποκλειστικά ασφαλιστικά προγράμματα με εξειδίκευση  στη διαχείριση και ασφάλιση κινδύνων περιουσίας.

Τα προνόμια που απολαμβάνουν τα μέλη μας απαριθμούνται παρακάτω:

Κτηματομεσιτικές Υπηρεσίες,

 1. Δωρεάν εκτίμηση του ακινήτου σας είτε πρόκειται για ενοικίαση, είτε για πώληση.
 2. Έκπτωση 10 % για την προβολή του ακινήτου σας στο εξωτερικό (138 portal, 78 χώρες).
 3. Έκπτωση 10 % στην πιστοποιημένη εκτίμηση του ακινήτου σας.
 4. Δωρεάν μελέτη προώθησης του ακινήτου σας είτε πρόκειται για πώληση, είτε για ενοικίαση.
 5. Έκπτωση 10 % στις κτηματομεσιτικές αμοιβές.
 6. Δωρεάν αυτοψία του προς ασφάλιση ακινήτου σε ασφαλιστικά προγράμματα που διαμεσολαβούν θυγατρικές εταιρείες της E-Real Estates A.E .
 7. Δωρεάν Κτηματομεσιτικές συμβουλές.
 8. Πανελλαδική Εξυπηρέτηση για οποιαδήποτε κτηματομεσιτική εργασία *.

*Στις περιοχές που υπάρχει δίκτυο συνεργατών

Ασφαλιστικές Υπηρεσίες,

 1. Προνομιακά τιμολόγια στα ασφαλιστήρια συμβόλαια που διατίθενται μέσω της θυγατρικής εταιρείας ασφαλιστικής διαμεσολάβησης Realdirect.gr.
 2. Δωρεάν κάρτα υγείας για το μέλος και κόστος 5 € για κάθε επιπλέον μέλος της οικογένειας του.
 3. Συμμετοχή σε προνομιακά ασφαλιστικά προγράμματα που αφορούν μόνο τα μέλη της E-Real Estates .
 4. Εκπτωτικό κουπόνι αξίας 5€ στα προγράμματα Νομικής Προστασίας Εκμισθωμένου Ακινήτου.
 5. Εκπτωτικό κουπόνι αξίας 5€ στα προγράμματα Τεχνικής Βοηθείας.
 6. Δωρεάν Ασφαλιστικές Συμβουλές

Λοιπές Υπηρεσίες ,

 1. Δωρεάν ενημέρωση για φορολογικά θέματα που αφορούν την ακίνητη περιουσία

2. Δωρεάν ενημέρωση για την πορεία της κτηματαγοράς