Οι Άνθρωποί μας

Το Πανελλαδικό Κτηματομεσιτικό Δίκτυο E-Real Estates στηρίζεται στην επαγγελματική αξιοπιστία και την άριστη συνεργασία ανάμεσα σε όσους προσφέρουν τη γνώση τους με σκοπό τον σχεδιασμό πρωτοπόρων υπηρεσιών και την κάλυψη όλων των απαιτήσεων γύρω από την ακίνητη περιουσία. Μεσιτικά γραφεία καταξιωμένα στον τόπο τους, εξειδικευμένοι πιστοποιημένοι πολιτικοί μηχανικοί και εκτιμητέςτεχνίτες κάθε ειδικότητας, εκπρόσωποι αναγνωρισμένων ξένων οίκων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των χρηματοοικονομικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών: αυτοί είναι οι άνθρωποι που με τη γνώση, την εμπειρία και την αφοσίωση τους συμμετέχουν ενεργά στην επιτυχία της E-Real Estates.

Η E-Real Estates, από την πλευρά της, επιθυμεί τη διαρκή εκπαιδευτική κατάρτιση των στελεχών του συνεχώς αναπτυσσόμενου οργανικά δικτύου της. Για τον σκοπό αυτό διοργανώνει, σε συνεργασία με το Deree College, κύκλους εξειδίκευσης και πιστοποίησης αναφορικά με όλο το εύρος των παρεχόμενων υπηρεσιών της και ιδιαίτερα στους τομείς της πιστοποιημένης εκτίμησης και διαχείρισης ακίνητης περιουσίας.

Η λειτουργία όλου του Δικτύου για την παροχή υπηρεσιών και τη σύναψη συμβάσεων μεσιτείας, καθώς και τη καταχώρηση ακινήτων σε πανελλαδική βάση δεδομένων μέσω του ειδικά σχεδιασμένου προγράμματος διαχείρισης δεδομένων, διέπεται από κανόνες ποιότητας.