Καριέρα

Η συνεργασία με το Πανελλαδικό Κτηματομεσιτικό Δίκτυο της E-Real Estates σημαίνει να ενταχθείτε σε ένα μεγάλο Δίκτυο ανθρώπων αναπτύσσοντας τη σταδιοδρομίας σας, στις ανάγκες του μεταβαλλόμενου κόσμου.

Πρόκειται για ένα Δίκτυο που δραστηριοποιείται ενεργά σε κτηματομεσιτικόασφαλιστικό και χρηματοοικονομικό τομέα και εξασφαλίζει ένα ευρύ φάσμα ευκαιριών σταδιοδρομίας για τους συνεργάτες της.

Η ανάπτυξή μας έχει τις ρίζες της σε μια ισχυρή εταιρική νοοτροπία που συνδυάζει την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία, την ανταλλαγή των γνώσεων, την φροντίδα και το σεβασμό των πελατών.

Σε όλες τις περιοχές της χώρας που δραστηριοποιούμαστε, έχουμε εφαρμόσει μια πολιτική ανθρώπινου δυναμικού που προωθεί τις ίσες ευκαιρίες για όλους τους συνεργάτες, αναπτύσσοντας τις δεξιότητες τους, προσαρμόζοντας την οργάνωσή μας με στόχο να αντιμετωπίσουμε τις μελλοντικές προκλήσεις.

Στην ταχύτητα αλλαγών των σύγχρονων εποχών και προκλήσεων των κοινωνιών απαντάμε με εφόδια προς τους συνεργάτες μας, παρέχοντας συνεχή γνώση. Το Πανελλαδικό Κτηματομεσιτικό Δίκτυο της    EReal Estates αποδεικνύει έμπρακτα ότι επιθυμεί τη διαρκή εκπαιδευτική κατάρτιση των στελεχών της, ιδιαίτερα στους τομείς της πιστοποιημένης εκτίμησης και διαχείρισης ακίνητης περιουσίας. Για τον σκοπό αυτό διοργανώνει, σε συνεργασία με το Deree, American college of Greece, κύκλους εξειδίκευσης και πιστοποίησης αναφορικά με το εύρος των παρεχόμενων υπηρεσιών της.