Συντήρηση κτιρίων


Συντήρηση κτιρίων ονομάζουμε τη συστηματική και μεθοδική εργασία που προβλέπει ο κατασκευαστής για τη σωστή λειτουργία των υλικών και του εξοπλισμού. Αποτελεί χωρίς αμφιβολία τη σημαντικότερη επιλογή για τους ιδιοκτήτες και τους χρήστες των κτιρίων. Η E-REAL ESTATES αποτελεί για τους ιδιοκτήτες κτιρίων την πιο αξιόπιστη επιλογή, καθώς υιοθετεί πλήρως την κατάρτιση εγχειριδίου λειτουργίας κτιρίου.