Εγκατάσταση Φυσικού Αερίου


Η εγκατάσταση φυσικού αερίου είναι μία άκρως υπεύθυνη και σοβαρή εργασία, που θα πρέπει να γίνεται από εταιρείες με πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας, ασφάλιση αστικής επαγγελματικής ευθύνης για τις όποιες παραλείψεις τους και εγγραφή σε μητρώο εργοληπτών δημοσίων έργων (καθώς δεν υπάρχει αντίστοιχο ιδιωτικών). Όλες τις ανωτέρω πιστοποιήσεις τις διαθέτει η εταιρεία μας, όπου σε συνδυασμό με το πλήθος των διπλωμάτων και μετεκπαιδεύσεων είναι στην καλύτερη δυνατή θέση του ανταγωνισμού, τόσο από πλευράς ποιότητας όσο και από πλευράς τιμών.

Η E-Real Estates παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στην επιλογή του βέλτιστου τρόπου εγκατάστασης φυσικού αερίου, είτε με αυτόνομα συστήματα, είτε με συλλογικά, κυρίως με βάση τις αναμενόμενες επιδόσεις θέρμανσης, αλλά και τα αναμενόμενα οικονομικά οφέλη που θα αποκομίσει ο ιδιοκτήτης ή ο χρήστης σε ένα βάθος λειτουργία (επένδυσης) δεκαπενταετίας. Στη μελέτη αυτή λαμβάνουμε υπόψη τα εναλλακτικά ενεργειακά κόστη, αλλά και τα πιθανά σενάρια μεταβολής των ενεργειακών τιμών.