Μελέτη κτιρίων


Υπηρεσίες μελετών και κατασκευής σχετικές με ακίνητη περιουσία για ιδιώτες

Οι ιδιώτες και ειδικά οι απομακρυσμένοι ιδιώτες που δεν έχουν εύκολα πρόσβαση είτε λόγω χρόνου, είτε λόγω κόστους στα έργα, αποτελούν τη βασικότερη ομάδα πελατών. Το σύνολο σχεδόν των υπηρεσιών της E-REAL ESTATES είναι σχεδιασμένο έτσι, ώστε η πληροφόρηση μέσω διαδικτύου να αποτελεί απλούστατη και εύκολη διαδικασία.

Είτε το έργο αφορά κατοικία, είτε κατάστημα, είτε εξοχικό, η εταιρεία διαθέτει την εμπειρία και τη γνώση να φέρει εις πέρας όλες τις απαιτούμενες μελέτες και κατασκευές με το μικρότερο δυνατό κόστος και το καλύτερα αισθητικό και λειτουργικό αποτέλεσμα.

Μελέτες/ Αδειοδοτήσεις επαγγελματικών κτιρίων

Η εμπλοκή της εταιρείας στο σύνολο του κύκλου των ακινήτων και η πολυετής προϋπηρεσία και εμπειρία των μηχανικών της, την καθιστούν έναν από τους πλέον καταρτισμένους συνεργάτες στην εκπόνηση και διεκπεραίωση των πολεοδομικών αδειών με γνώμονα τη βέλτιστη λύση. Η πλήρης και ευρεία γνώση της πολεοδομικής νομοθεσίας και η διαρκής ενημέρωση των αλλαγών της, εγγυώνται ένα άκρως ικανοποιητικό αποτέλεσμα.