Εντολή Ανάθεσης Ακινήτου Αντιπαροχής


  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
  Περιοχή *

  Είδος ακινήτου *

  Κατηγορία *

  Διαθέσιμο πρός *

  Εμβαδόν (τ.μ ή στρ) *

  Επιθυμητό ποσοστό αντιπαροχής *

  Έτος κατασκευής *

  ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
  Περιγραφή

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
  Όνομα *

  Επώνυμο *

  Περιοχή / Πόλη διαμονής *

  Τηλέφωνο *

  Κινητό

  Email

  Ώρες Επικοινωνίας *

  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

  Αποδέχομαι να διατηρήσει τα στοιχεία μου η E-REAL ESTATES για μελλοντική επικοινωνία καθώς και αναγνωρίζω την μεσιτική διαμεσολάβηση βάση του Νομοθετικού Πλαισίου.