Εντολή Ανάθεσης Ακινήτου


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Περιοχή *

Είδος ακινήτου *

Κατηγορία *

Κατηγορία *

Κατηγορία *

Κατηγορία *

Διαθέσιμο πρός *

Εμβαδόν (τ.μ ή στρ) *

Τιμή *

Έτος κατασκευής *

Όροφος Ακινήτου *

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Περιγραφή

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Όνομα *

Επώνυμο *

Περιοχή / Πόλη διαμονής *

Τηλέφωνο *

Κινητό

Email

Ώρες Επικοινωνίας *

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Αποδέχομαι να διατηρήσει τα στοιχεία μου η E-REAL ESTATES για μελλοντική επικοινωνία καθώς και αναγνωρίζω την μεσιτική διαμεσολάβηση βάση του Νομοθετικού Πλαισίου.