Ασφάλιση Περιεχόμενου Κύριας Κατοικίας


  Επιλογές Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου
  Κόστος ασφαλίστρων *

  Τετραγωνικά μέτρα *

  Πακέτο *

  Ασφαλιστική εταιρεία *

  Ημ. Έναρξης Συμβολαίου *

  Αναλυτικά Στοιχεία Περιγραφής Κτιρίου
  Ανέργεση μενόμιμη άδεια *

  Όροφοι *

  Στεγασμένη επιφάνεια κατοικίας *

  Αποθήκη *

  Κλειστή θέση στάθμευσης *

  Ο ασφαλιζόμενος χώρος βρίσκεται *

  Η στέγη είναι κατασκευασμένη από *

  Έτος κατασκευής *

  ΟΙ τοίχοι είναι κατασκευασμένοι από *

  ΤούβλαΤσιμεντόλιθουςΞύλαΠέτρεςΚορμούς (φιλανδικό)Προκάτ. / canadian

  Στοιχεία Ασφαλιζόμενου
  Ονοματεπώνυμο *

  Πατρώνυμο *

  Διεύθυνση Κατοικίας *

  Αριθμός *

  Τ.Κ *

  Πόλη *

  Νομός *

  Τηλέφωνο επικοινωνίας *

  Ε-mail *

  Ώρες Επικοινωνίας *