12Μ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΧΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ


Ολοκλήρωσε την παραγγελία σου με έναν από τους παρακάτω τρόπους


1
Τηλεφωνικά στο
211-1820 157
για να σε βοηθήσουμε σε οποιαδήποτε απορία χρειαστείς
2
Θα σε καλέσουμε
3
Online
Το ασφαλιστήριο άμεσα στο email σας

Χαρακτηριστικά Πακέτου

 • Ασφαλιστική ΕΥΡΩΠΗ
 • Κόστος ασφαλίστρων
 • Διάρκεια συμβολαίου 12Μ
 • Αριθμός καλύψεων 26
 • Έναρξη συμβολαίου
 • Χρήση ακινήτου
 • Καλύπτονται οι ζημιές στα ασφαλισμένα αντικείμενα από πυρκαγιά.
 • Καλύπτονται οι ζημιές στα ασφαλισμένα αντικείμενα από κεραυνό.
 • Καλύπτονται οι ζημιές που θα προκληθούν άμεσα ή έμμεσα από κάθε είδους έκρηξη είτε αυτή συμβεί μέσα στους χώρους όπου βρίσκονται τα ασφαλιζόμενα αντικείμενα είτε έξω από αυτούς, ασχέτως εάν επακολούθησε ή όχι πυρκαγιά.
 • Καλύπτονται οι ζημιές στα ασφαλισμένα αντικείμενα προερχόμενες από άμεση επίδραση καπνού που θα διαφύγει αιφνιδιαστικά και αντικανονικά από εγκαταστάσεις θέρμανσης, ξήρανσης ή εστίασης, οι οποίες βρίσκονται εντός των ασφαλισμένων εγκαταστάσεων.
 • Καλύπτονται ζημιές που προκαλούνται στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα από πτώση αεροσκάφους ή άλλου αεροπορικού μέσου ή αντικειμένων που έπεσαν ή αποσπάσθηκαν από αυτά.
 • Καλύπτονται οι ζημιές στα ασφαλισμένα αντικείμενα από σεισμό ή από κλονισμό ή από πυρκαγιά που θα προκληθεί από κλονισμό.
 • Καλύπτονται οι ζημιές στα ασφαλισμένα αντικείμενα προερχόμενη από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασώδεις ή θαμνώδεις εκτάσεις, αγρούς, χόρτα, λιβάδια, βοσκοτόπια, συστάδες δένδρων ή θάμνων ή και συνεπεία εκχέρσωσης του εδάφους με φωτιά.
 • Καλύπτονται ζημιές στα ασφαλισμένα αντικείμενα προερχόμενες από ή κατά τη διάρκεια στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών και πολιτικών ταραχών.
 • Καλύπτονται ζημιές στα ασφαλισμένα αντικείμενα από τρομοκρατικές ενέργειες.
 • Καλύπτονται οι ζημιές στα ασφαλισμένα αντικείμενα από κακόβουλη δραστηριότητα.
 • Καλύπτονται οι ζημιές στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα που οφείλονται άμεσα σε πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα.
 • Καλύπτονται οι ζημιές στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα που προέρχονται από χιονόπτωση, χαλαζόπτωση ή παγετό.
 • Καλύπτονται ζημιές στα ασφαλισμένα αντικείμενα από τυχαία διαρροή νερού από σωληνώσεις ή διάρρηξη ή υπερχείλιση δεξαμενών ύδατος, σωληνώσεων και των εγκαταστάσεων ύδρευσης, κεντρικής θέρμανσης ή κλιματισμού. Επίσης καλύπτονται ζημιές από τυχαία διαρροή υδάτων από σωληνώσεις ή διάρρηξη σωληνώσεων αποχέτευσης.
 • Καλύπτονται ζημιές στα ασφαλισμένα αντικείμενα προερχόμενη από αιφνίδια καθίζηση ή ύψωση ή κατολίσθηση του εδάφους. Επίσης καλύπτονται ζημιές από κατάρρευση κτιρίων από οποιαδήποτε αιτία.
 • Καλύπτονται ζημιές εξαιτίας κλοπής ή απόπειρας κλοπής.
 • Καλύπτονται ζημιές στους εξωτερικούς υαλοπίνακες της οικοδομής.
 • Καλύπτονται τα έξοδα που θα γίνουν για την κατεδάφιση ερειπίων και την απομάκρυνση των συντριμμάτων ασφαλισμένων αντικειμένων που έπαθαν βλάβη ή καταστράφηκαν συνεπεία ενός ή περισσοτέρων από τους καλυπτόμενους κινδύνους.
 • Καλύπτονται τα ασφαλισμένα αντικείμενα σε αξία καινουργούς εάν καταστραφούν ή βλαφθούν συνεπεία επέλευσης καλυπτόμενου κινδύνου.
 • Καλύπτονται οι υλικές ζημιές που θα συμβούν στα ασφαλισμένα αντικείμενα κατά την προσπάθεια κατάσβεσης πυρκαγιάς.
 • Καλύπτεται ζημιά που οφείλεται σε πρόσκρουση οχήματος.
 • Καλύπτονται οι δαπάνες για αμοιβές επαγγελματιών που θα χρησιμοποιηθούν για αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από την επέλευση ενός ή περισσοτέρων καλυπτόμενων κινδύνων.
 • Εάν η ζημιά είναι έως 10% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου, αποζημιώνεται στο ακέραιο.
 • Καλύπτονται ζημιές από φωτιά που δημιουργήθηκε από βραχυκύκλωμα σε μηχανές, συσκευές και εγκαταστάσεις που λειτουργούν με ηλεκτρικό ρεύμα .
 • Καλύπτεται ο ασφαλισμένος για αστική ευθύνη έναντι τρίτων για υλικές ζημιές που θα προκληθούν συνεπεία πυρκαγιάς από τα ασφαλιζόμενα αντικείμενα.
 • του ασφ. κεφ. με max 6000€ και έως 6 μήνες
 • Καλύπτονται ζημιές στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα από έκρηξη λέβητα.

Έντυπο Προσυμβατικής Ενημέρωσης

Το Έντυπο Προσυμβατικής Ενημέρωσης περιλαμβάνει πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τον πελάτη πριν τη σύναψη της ασφάλισης. Πατήστε εδώ.

Όροι ασφάλισης

Η εταιρεία καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια για την συνεχή ενημέρωση της ιστοσελίδας με τους γενικούς ή ειδικούς όρους που διέπουν τις ασφαλιστικές συμβάσεις. H προσπάθεια αυτή δεν υποκαθιστά, σε καμία περίπτωση, την γνωστοποίηση των γενικών ή ειδικών όρων, που σας παραδίδονται μαζί με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 παρ. 4 του Ν. 2496/1997 και διέπουν την εκάστοτε συναφθείσα ασφαλιστική σύμβαση.

Όροι ασφάλισης εδώ.

Στοιχεία Ακινήτου

 • Χρήση Ακινήτου
 • Τετραγωνικά Μέτρα
 • Ποιότητα Κατασκευής
 • Έτος Κατασκευής
 • Τύπος Οροφής
 • Όροφος
 • Μέτρα Προστασίας
 • Ταχυδρομικός Κώδικας