Αλλάζει χέρια η βαριά βιομηχανίας της χώρας (έντυπη μορφή)