Μαζική απόδραση σε νησιά και παραλίες (έντυπη μορφή)