Ανακάμπτουν οι μεταβιβάσεις ακινήτων (έντυπη μορφή)