Αποκοτούν ξανά την αίγλη του τα εμβληματικά κτίρια (έντυπη μορφή)