Επιδότηση για εγκατάσταση φυσικού αερίου σε κατοίκους της Αττικής

Επιδότηση για εγκατάσταση φυσικού αερίου σε κατοίκους της Αττικής

Επιδότηση για εγκατάσταση φυσικού αερίου σε κατοίκους της Αττικής

Χρηματοδοτικά κίνητρα σε νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα, προκειμένου να προχωρήσουν στην αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου, θα παρέχει νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ.

Ειδικότερα, το έργο «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αεριού σε κατοικίες», με συνολικό προϋπολογισμό 5.000.000 ευρώ, εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Η δράση αφορά την επιχορήγηση του κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου σε κατοικίες, προς αντικατάσταση των υφιστάμενων συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου, με στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των συστημάτων θέρμανσης των κατοικιών και την αύξηση της διείσδυσης του φυσικού αερίου σε αστικές περιοχές.

Μέσω της προτεινόμενης δράσης θα ενισχυθούν κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές της Αττικής με χαμηλή τιμή ζώνης και στις οποίες η διείσδυση φυσικού αερίου είναι χαμηλή.

Ενισχύσεις «κοινωνικού χαρακτήρα»

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, θα ενισχυθούν οι ιδιοκτήτες με χαμηλά εισοδήματα που δεν μπορούν να χρηματοδοτήσουν πλήρως με ίδια κεφάλαια την αντικατάσταση του υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης πετρελαίου με σύστημα φυσικού αερίου. Προκειμένου να διασφαλιστεί ο κοινωνικός χαρακτήρας της δράσης, θα τεθούν συγκεκριμένα κριτήρια που θα αφορούν στην εισοδηματική κατάσταση του ιδιοκτήτη, στην τιμή ζώνης που βρίσκεται το ακίνητο, καθώς και στο ποσοστό διείσδυσης στο υφιστάμενο δίκτυο φυσικού αερίου στις περιοχές της Αττικής.

Τι επιχορηγείται

Στο πλαίσιο του προγράμματος, θα επιχορηγηθούν οι δαπάνες που αφορούν στα ακόλουθα: προμήθεια και εγκατάσταση καυστήρα, λέβητα, σωληνογραμμή φυσικού αερίου, σύστημα απαγωγής καυσαερίων, υλικά/εξαρτήματα/αυτοματισμοί εγκατάστασης και σύνδεσης, εργασίες εσωτερικής εγκατάστασης, μελέτη και επίβλεψη. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι μπορεί να επιδοτηθεί και η αυτονόμηση εντός της πολυκατοικίας. Δηλαδή, σε κάποια πολυκατοικία με κεντρική θέρμανση πετρελαίου θα μπορούν επιμέρους διαμερίσματα να εγκαταστήσουν αυτόνομο σύστημα φυσικού αερίου και να αποκοπούν από την κεντρική θέρμανση.

Αναφορικά με το ύψος της επιδότησης, αυτό θα είναι κυμαινόμενο και θα καθορίζεται από το εισόδημα του ιδιοκτήτη. Πάντως οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα κινείται στο συν – πλην 50%.

Πηγή: blog.xe.gr

Η ΓΝΩΜΗ ΣΟΥ ΜΕΤΡΑΕΙ