Γιατί είναι περιζήτητη η αγροτική γη: Οι 11 λόγοι για να επενδύσετε

Γιατί είναι περιζήτητη η αγροτική γη: Οι 11 λόγοι για να επενδύσετε

Γιατί είναι περιζήτητη η αγροτική γη: Οι 11 λόγοι για να επενδύσετε

Οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις διαφοροποιούν το χαρτοφυλάκιο και μειώνουν τον κίνδυνο. Πώς διαμορφώνονται οι τιμές της αγροτικής γης σε πολλές περιορχές της χώρας.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ /

Χαμηλό επίπεδο κινδύνου, σταθερότητα αποδόσεων και διαφοροποίηση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου: Η καλλιεργήσιμη γη προσφέρει ιδιαίτερα ελκυστικά χαρακτηριστικά που την ανάγουν σε σοβαρή εναλλακτική επενδύσεων, ειδικά σε περιόδους γενικότερης οικονομικής και συστημικής αστάθειας.

Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος της E-Real Estates, Θεμιστοκλής Μπάκας, πολλές μελέτες σε ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών αγορών και χρονοδιαγράμματος έχουν δείξει ότι οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις επιλέγονται ως εργαλείο διαφοροποίησης του χαρτοφυλακίου των επενδυτών. «Η διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου στόχο έχει να εξομαλύνει τις επιπτώσεις, τόσο των συστημικών, όσο και των μη συστημικών κινδύνων, και να απορροφήσει τις ζημίες (ή να αυξήσει τις πιθανότητες κέρδους) που τυχόν να προκύψουν από κακές αποδόσεις μεμονωμένων επενδύσεων», τονίζει παρουσιάζοντας τα 11 προτερήματα μίας τέτοιας επένδυσης:

1Η γεωργική γη παρέχει υψηλό επίπεδο κεφαλαιακής ασφάλειας και χαμηλό επίπεδο κινδύνου.

Μετά από μια περίοδο εξαιρετικών επιδόσεων κατά την διάρκεια των καλών επενδυτικών περιόδων, πολλοί επενδυτές δίνουν πλέον μεγαλύτερη έμφαση στη διατήρηση του κεφαλαίου τους. Η επένδυση σε γεωργικές εκτάσεις αποτελεί ένα στερεό περιουσιακό στοιχείο πεπερασμένου πόρου.

Ιστορικά, τα στοιχεία δείχνουν ότι οι γεωργικές εκτάσεις παρουσίασαν ισχυρά χαρακτηριστικά προστασίας επενδυτικών κεφαλαίων για παρατεταμένες χρονικές περιόδους. Σε αντίθεση με άλλες πηγές που εξαντλούνται, όπως η εξόρυξη μετάλλων, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, αντίθετα η καλή διαχείριση των γεωργικών εκτάσεων είναι ένας πλήρως ανανεώσιμος πόρος ο οποίος παραμένει παραγωγικός και διαχρονικός.

2. Η γεωργική γη αποτελεί μια αποτελεσματική αντιστάθμιση του πληθωρισμού.

Ως κατηγορία περιουσιακών στοιχείων, η γεωργική γη έχει αποδειχθεί ότι έχει θετική συσχέτιση με τον πληθωρισμό. Ιστορικά, οι τιμές των γεωργικών εκτάσεων αυξάνονται ταχύτερα από τον πληθωρισμό, καθιστώντας τις γεωργικές εκτάσεις αποτελεσματικό μέσο αντιστάθμισης του πληθωρισμού και διατήρησης του κεφαλαίου. Αυτό μπορεί να είναι ιδιαίτερα ελκυστικό για τους επενδυτές που ανησυχούν για πληθωριστικές κυβερνητικές πολιτικές.

3. Η γεωργική γη αποτελεί ένα κεφάλαιο που παράγει εισόδημα.

Σε αντίθεση με άλλα δημοφιλή αντισταθμιστικά μέσα, όπως τα πολύτιμα μέταλλα, η γεωργική γη προσφέρει ένα σταθερό εισόδημα στον επενδυτή, καθιστώντας το,  χρήσιμο υποκατάστατο για το χαμένο «χωρίς κινδύνους» εισόδημα από τις καταθέσεις μετρητών και ομολόγων λόγω των χαμηλών επιτοκίων.

Τα αγροτικά περιουσιακά στοιχεία προσφέρουν αξιόπιστα ποσοστά εισοδήματος άνω του 5% ετησίως. Αν και δεν είναι απαραιτήτως η υψηλότερη απόδοση που υπάρχει στον τομέα των ακινήτων, το εισόδημα αυτό αφορά ένα περιουσιακό στοιχείο που είναι απίθανο να υποτιμηθεί ραγδαία η αξία του.

Παγκοσμίως, η αγροτική γη παρουσιάζει αυξητικές τάσεις των αξιών της, ενώ οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις καταγράφουν υψηλά ποσοστά πληρότητας μισθωτή (σε αντίθεση με την εμπορική ιδιοκτησία) ανεξάρτητα από το οικονομικό περιβάλλον.

4. Η επένδυση σε αγροτεμάχια προσφέρει χαμηλότερη μεταβλητότητα εισοδήματος.

Με τη συμπερίληψη των γεωργικών εκτάσεων σε ένα μεικτό χαρτοφυλάκιο περιουσιακών στοιχείων, οι επενδυτές γνωρίζουν ότι δύσκολα θα μεταβληθούν τα εισοδήματα τους. Αξίζει να αναφέρουμε ότι, οι μακροπρόθεσμες ανοδικές τάσεις στις τιμές των αγροτικών βασικών προϊόντων οδηγούν στην ανατίμηση του περιουσιακού στοιχείου.

5. Η επένδυση των γεωργικών εκτάσεων προσφέρει υψηλές συνολικές αποδόσεις.

Η επένδυση σε γεωργικές εκτάσεις καταγράφει κεφαλαιακές αποδόσεις μέσω των εσόδων από τα μισθώματα και της ανατίμησης της αξίας του περιουσιακού στοιχείου.  Σε ιστορικό επίπεδο, οι συνολικές αποδόσεις από τις γεωργικές εκτάσεις έχουν καταγράψει επανειλημμένα υπερ – αποδόσεις, σε σχέση με τις μετοχές και τα ομόλογα, παρά τα σχετικά χαμηλά επίπεδα κινδύνου.

6. Η επένδυση σε γεωργικές εκτάσεις παρέχει υψηλότερες αποδόσεις που προσαρμόζονται σε κινδύνους.

Ο επενδυτής πρέπει να γνωρίζει την προσωπική του ανοχή κινδύνου κατά την κατασκευή ενός χαρτοφυλακίου. Γενικά, ο μικρότερος κίνδυνος σε ένα χαρτοφυλάκιο μειώνει την πιθανότητα για υψηλές αποδόσεις. Ένα χαρτοφυλάκιο με μεγαλύτερο κίνδυνο επιτρέπει υψηλότερες αποδόσεις – αλλά με μεγαλύτερη πιθανότητα απώλειας.

Μελέτες έχουν επανειλημμένα αποδείξει ότι οι γεωργικές εκτάσεις παράγουν αποδοτικότερες αποστροφές  κινδύνου από τις κύριες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων. Με άλλα λόγια, η γεωργική γη ανταμείβει τους επενδυτές με υψηλότερο επίπεδο πλεονάζουσας απόδοσης (ασφάλιστρο κινδύνου) ανά μονάδα κινδύνου.

7. Το αγρόκτημα είναι ένα ελκυστικό εργαλείο διαφοροποίησης χαρτοφυλακίου

Οι αποδόσεις των γεωργικών εκτάσεων έχουν χαμηλή ή/και αρνητική συσχέτιση με τις παραδοσιακές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, όπως τις καταθέσεις σε τράπεζες και τα ομόλογα. Ενώ θετική είναι η συσχέτιση με τα εμπορικά και οικιστικά ακίνητα.

Τα χαρακτηριστικά αυτά καθιστούν τη γεωργική γη ελκυστικό εργαλείο διαφοροποίησης ενός χαρτοφυλακίου επενδύσεων.  Η επένδυση στην αγροτική γη αποτελεί στρατηγική  αντιστάθμισης του κινδύνου, δηλαδή μειώνει τον αντίκτυπο της μεταβλητότητας του χαρτοφυλακίου.

8. Η γεωργική γη λειτουργεί καλά σε περιόδους αναταραχής στην αγορά

Ιστορικά, οι γεωργικές εκτάσεις έχουν επανειλημμένα αποδείξει ότι προσφέρουν καλές αποδόσεις σε περιόδους αβεβαιότητας της αγοράς. Η δυνατότητα «αντιστάθμισης του κινδύνου ύφεσης» των γεωργικών εκτάσεων είναι ιδιαίτερα ελκυστική για τους επενδυτές που ανησυχούν για τη δύναμη και τη βιωσιμότητα της «παγκόσμιας οικονομικής ανάκαμψης».

9. Οι άμεσες επενδύσεις σε γεωργικές εκτάσεις είναι απλές και διαφανείς

Σε ένα παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον που είδαμε να πτωχεύει τράπεζα κολοσσός, να πραγματοποιούνται λογιστικές παρατυπίες για εισαγωγή εταιρειών στο χρηματιστήριο, εταιρικές απάτες δις. δολαρίων π.χ. αυτοκινητοβιομηχανιών, η απλότητα απόκτησης της ιδιοκτησίας προσελκύει πλέον πολλούς επενδυτές.

10. Η γεωργική γη έχει πολλά οφέλη έναντι άλλων επενδύσεων σε ακίνητα

Παρόλο που η γεωργική γη υπάγεται στη γενική ταξινόμηση των ακινήτων, έχει ορισμένα μοναδικά χαρακτηριστικά. Τα χαρακτηριστικά αυτά έχουν προστατεύσει τις γεωργικές εκτάσεις από την ακραία πτώση των τιμών των περιουσιακών στοιχείων που παρατηρούνται στην εμπορική και οικιστική ιδιοκτησία κατά την πρόσφατη οικονομική κρίση.

  • Θεμελιώδη όρια στην προσφορά – Σε αντίθεση με άλλες μορφές ακινήτων όπου η προσφορά στην αγορά μπορεί να αυξηθεί τεχνητά με την κατασκευή νέων μονάδων, η προσφορά αγροτικής γης καθορίζεται εγγενώς.
  • Ανθεκτική και αυξανόμενη ζήτηση – Η ζήτηση τροφίμων είναι εξαιρετικά ανελαστική όσον αφορά τις τιμές: ανεξάρτητα από τις οικονομικές συνθήκες, οι άνθρωποι πρέπει να τρώνε. Οι τιμές των τροφίμων είναι επίσης ένας από τους τομείς όπου ο αυξανόμενος πλούτος των καταναλωτών αναδυόμενων αγορών καταγράφεται πιο άμεσα.
  • Τιμή / Κέρδη και Απόδοση – Κατά γενικό κανόνα, οι τιμές της γεωργικής γης υποστηρίζονται από τα κέρδη που προέρχονται από το ίδιο το περιουσιακό στοιχείο.
  • Το χρέος του τομέα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων – Οι δείκτες του χρέους προς τα περιουσιακά στοιχεία παραμένουν χαμηλοί στον αγροτικό τομέα σε σύγκριση με άλλες κατηγορίες ακινήτων.

11. Οι επενδύσεις σε γεωργικές εκτάσεις παρέχουν ευκαιρίες φορολογικού σχεδιασμού

Σε πολλά μέρη του κόσμου, συμπεριλαμβανομένου ενός αριθμού ανεπτυγμένων οικονομιών, υπάρχει μια σειρά φορολογικών κινήτρων που συνδέονται ειδικά με τα αγροτικά ακίνητα. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει έναν ή όλους τους συνήθεις φόρους (εισόδημα, κεφάλαιο και φόρο κληρονομιάς). Αυτό μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω τις καθαρές αποδόσεις στις γεωργικές εκτάσεις σε σύγκριση με άλλες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων.

Πώς διαμορφώνονται οι τιμές στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα οι τιμές κατά την τελευταία τριετία δεν έχουν σημειώσει αξιόλογες μεταβολές μετά τη σημαντική πτώση που παρουσίασαν την δεκαετία 2008 – 2019. Εξαίρεση σε αυτή την εικόνα αποτελεί η Κρήτη, που είδε άνοδο των τιμών της στη δεκαετία αυτή και παρουσιάζει σήμερα τις υψηλότερες τιμές σε όλες τις κατηγορίες αγροτικής γης.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΑΡΚΑΔΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΑΓΡΟΤΕΜΧΙΑ ΠΩΛΗΣΗ

Τιμή ανά 4 στρέμματα

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

Τιμή ανά 4 στρέμματα

2008                              2019 2008                                     2019
Ποτιστικά 4.000-5.000      2.000-4.000 1.200-2.500               600-1.500
Καλλιεργήσιμα 3.500-4.500      1.900-3.800 1.100-2.200               400-1.300
Περιβόλια 3.500-4.500      2.000-3.800 1.000-1.800               400-1.300
Ελιές και άλλα οπωροφόρα 1.500-8.000         700-5.500 800-2.000                   450-1.500
Ξερικά 800-4.000            600-3.000 800-1.500                   300-1.500
Δασικά 500-1.500               200-700 500-700                         300-500

ΛΑΚΩΝΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΑΓΡΟΤΕΜΧΙΑ ΠΩΛΗΣΗ

Τιμή ανά 4 στρέμματα

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

Τιμή ανά 4 στρέμματα

2008                              2019 2008                                                      2019
Ποτιστικά 4.000-5.000           2.000-5.000 1.000-2.000                                     500-1.800
Καλλιεργήσιμα 4.000-5.000           2.000-5.000 1.000-2.000                                     500-1.800
Περιβόλια 4.000-5.000           2.000-5.000 1.000-1.000                                     500-1.800
Ελιές και άλλα οπωροφόρα 1.000-7.000              500-4.500 500-2.000                                        500-1.800
Ξερικά 1.000-5.000              500-2.800 500-1.000                                         200-1.000
Δασικά 500-1.500                   200-700 500-700                                              250-500

ΗΛΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΑΓΡΟΤΕΜΧΙΑ ΠΩΛΗΣΗ

Τιμή ανά 4 στρέμματα

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

Τιμή ανά 4 στρέμματα

2008                                                        2019 2008                                             2019         
Ποτιστικά 12.000-16.000                           4.500-12.000 1.000-1.500                           400-800
Καλλιεργήσιμα 10.000-16.000                             4.000-8.000 1.000-2.000                           200-500
Περιβόλια 12.000-16.000                           5.000-10.000 500-1.000                          500 -1.000
Ελιές και άλλα οπωροφόρα 1.0000-20.000                           3.000-12.000 1.000-2.000                        500-1.500
Ξερικά 3.200-6.000                                  1.000-2.800 800-1.500                           300-1.000
Δασικά 2.000-3.200                                  700-1.800 500-700                               300-500

ΜΕΣΣΗΝΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΑΓΡΟΤΕΜΧΙΑ ΠΩΛΗΣΗ

Τιμή ανά 4 στρέμματα

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

Τιμή ανά 4 στρέμματα

2008                                                        2019 2008                                             2019         
Ποτιστικά 4.000-5.500                                  2.000-4.500 1.000-2.500                       300 -1.500
Καλλιεργήσιμα 3.800-5.200                                  1.800-4.300 1.000-2.500                       300 -1.800
Περιβόλια 3.600-4.800                                  2.000-4.300 1.000-2.200                       400 -1.600
Ελιές και άλλα οπωροφόρα 1.500-7.000                                     650-5.000 500-2.500                          600 -1.800
Ξερικά 1.000-4.000                                     400-2.200 500-1.000                           200 – 800
Δασικά 500-1.500                                            250-800 400-700                               300 -500

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΕΙΔΟΣ ΑΓΡΟΤΕΜΧΙΑ ΠΩΛΗΣΗ

Τιμή ανά 4 στρέμματα

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

Τιμή ανά 4 στρέμματα

2008                                                        2019 2008                                             2019         
Ποτιστικά 8.000-11.000                            6.000 -12.000 320 – 400                                300-400
Καλλιεργήσιμα 8.000-11.000                             6.000 -12.000 320 – 400                                300-400
Περιβόλια 12.000–20.000                      10.000 – 20.000 200 – 240
Ελιές και άλλα οπωροφόρα 12.000–20.000                      10.000 – 20.000 200 – 240
Ξερικά 4.000-5.000                                  1.000-3.000 200 – 240                                350-400

 

ΠΙΕΡΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΑΓΡΟΤΕΜΧΙΑ ΠΩΛΗΣΗ

Τιμή ανά 4 στρέμματα

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

Τιμή ανά 4 στρέμματα

2008                                                        2019 2008                                             2019          
Ποτιστικά 1.000-8.000                                 1.000 -5.000 120-360                                  120-200
Καλλιεργήσιμα 7.000-10.000                               3.000 -6.500
Περιβόλια 7.000–10.000                            3.000 – 6.500
Ελιές και άλλα οπωροφόρα 7.000–10.000                            2.500 – 6.500

ΗΜΑΘΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΑΓΡΟΤΕΜΧΙΑ ΠΩΛΗΣΗ

Τιμή ανά 4 στρέμματα

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

Τιμή ανά 4 στρέμματα

2008                                                        2019 2008                                             2019         
Ποτιστικά 2.000-2.500                                    600-1.000 200                                                    40
Καλλιεργήσιμα 2.000-2.500                                    600-1.000 200                                                    40
Περιβόλια 5.000-10.000                                         2.500 400                                                  200
Ελιές και άλλα οπωροφόρα 2.000-2.500                                           1.000 200                                                 200
Ξερικά 800                                                           200 20
Δασικά 80 10

 

 

ΘΡΑΚΗ

ΕΙΔΟΣ ΑΓΡΟΤΕΜΧΙΑ ΠΩΛΗΣΗ

Τιμή ανά 4 στρέμματα

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

Τιμή ανά 4 στρέμματα

2008                                                        2019 2008                                             2019         
Ποτιστικά 4.000                                                       2.500 240                                                 200
Καλλιεργήσιμα 2.000                                                       1.200 120                                                  100
Περιβόλια 12.000                                                   10.000 1.000                                               800
Ελιές και άλλα οπωροφόρα 10.000                                                      6.000 500                                                  400
Ξερικά 1.200                                                           800 40                                                       40

 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΑΓΡΟΤΕΜΧΙΑ ΠΩΛΗΣΗ

Τιμή ανά 4 στρέμματα

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

Τιμή ανά 4 στρέμματα

2008                                                          2019 2008                                             2019          
Ποτιστικά

7.200                                                                                                                                   5.800

320                                                 280
Καλλιεργήσιμα 10.000                                                     6.800 480                                                  350
Ελιές και άλλα οπωροφόρα 4.000                                                       2.500 240                                                  200
Ξερικά 2.000                                                       1.500 140                                                 100
Δασικά 600                                                             400 Κανένα Ενδιαφέρον               Κανένα Ενδιαφέρον

 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΙΔΟΣ ΑΓΡΟΤΕΜΧΙΑ ΠΩΛΗΣΗ

Τιμή ανά 4 στρέμματα

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

Τιμή ανά 4 στρέμματα

2008                                                          2019 2008                                             2019         
Ποτιστικά 10.000                                                       6.500 240                                                 200
Καλλιεργήσιμα 10.000                                                       6.500 240                                                 200
Περιβόλια 18.000                                                    14.000 800
Ελιές και άλλα οπωροφόρα 20.000                                                    15.000 800                                                 500
Ξερικά 4.000                                                         2.800 120                                                100
Δασικά 4.800                                                         3.800

ΚΡΗΤΗ

ΕΙΔΟΣ ΑΓΡΟΤΕΜΧΙΑ ΠΩΛΗΣΗ

Τιμή ανά 4 στρέμματα

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

Τιμή ανά 4 στρέμματα

2008                                                        2019 2008                                             2019          
Ποτιστικά 25.000 – 30.000                      25.000-40.000 600                                          400-500
Καλλιεργήσιμα 25.000 – 30.000                      25.000-40.000 600                                          400-500
Περιβόλια 40.000 – 50.000                      30.000-40.000
Ελιές και άλλα οπωροφόρα 40.000 – 50.000                      30.000-40.000
Ξερικά 10.000-15.000                         6.000-10.000
Δασικά 10.000-15.000                         5.500-10.000

link:https://www.businessdaily.gr/oikonomia/46820_giati-einai-perizititi-i-agrotiki-gi-oi-11-logoi-gia-na-ependysete

Η ΓΝΩΜΗ ΣΟΥ ΜΕΤΡΑΕΙ