Γιατί η κτηματαγορά δεν διέπεται από χαρακτηριστικά φούσκας (έντυπη μορφή)

Γιατί η κτηματαγορά δεν διέπεται από χαρακτηριστικά φούσκας (έντυπη μορφή)

Γιατί η κτηματαγορά δεν διέπεται από χαρακτηριστικά φούσκας (έντυπη μορφή)

Σήμερα, τα τραπεζικά ιδρύματα για να χορηγήσουν στεγαστικό δάνειο εκτός από τα οικονομικά κριτήρια που θέτουν στον αιτούνται, απαιτούν και την ιδία συμμετοχή του στην αγορά σε ύψος 30%-40% της αξία του ακινήτου, όταν στο παρελθόν η χορήγηση στεγαστικού δανείου άγγιζε σε πολλές περιπτώσεις ακόμη και το 110% της αξίας χωρίς καμία ιδία συμμετοχή του δανειολήπτη.

Υπό ευρεία έννοια θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι τα τραπεζικά ιδρύματα λόγω των ελαστικότερων προδιαγραφών χορήγησης στεγαστικών δανείων στο παρελθόν, με τις εκδόσεις νέων στεγαστικών δανείων να αγγίζουν ακόμη και τα 15,4 δις ευρώ εντός ενός έτους (2006) , συντέλεσαν στην αύξηση των τιμών πώλησης κατοικιών.

Μπορεί να είναι εικόνα 1 άτομο και κείμενο που λέει "TA NEA Γιατί n κτηματαγορά δεν διέπεται από χαρακτηριστικά φούσκας T ΓΝΩΜΗ ΤΟΥΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΜΠΑΚΑ Σήμερα, τραπεζικά γαστικό δάνειο εκτός απότ που και ακόμη συμμετοχή του κριήρια ιδία της αξίας χορήγηση πολλέςπερυπώσεις καμία rδια ησα"

Πηγή:31/12/2021 – 1/1/2022 Εφημερίδα “ΤΑ ΝΕΑ” 

Η ΓΝΩΜΗ ΣΟΥ ΜΕΤΡΑΕΙ