Η “ΑΞΙΑ” ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ (έντυπη μορφή)