Η ακτινογραφία των μεταβιβάσεων ακινήτων το πρώτο δίμηνο του 2021 στην Αθήνα

Η ακτινογραφία των μεταβιβάσεων ακινήτων το πρώτο δίμηνο του 2021 στην Αθήνα

Η ακτινογραφία των μεταβιβάσεων ακινήτων το πρώτο δίμηνο του 2021 στην Αθήνα

Λίγες μεταβιβάσεις ακινήτων πλήρους κυριότητας, όπως και το αντίστοιχο διάστημα πέρσι, πραγματοποιήθηκαν τους πρώτους δύο μήνες του τρέχοντος έτους, έναντι αυτών του 2019, στο δήμο της Αθήνας με το μέσο τίμημα να εμφανίζεται μειωμένο 26,7%.

Βάση του μητρώου μεταβιβάσεων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και την επεξεργασία των στοιχείων από την E Real Estates το 2021 μεταβιβάστηκαν 193 ακίνητα στην Αθήνα έναντι 197 το 2020 και 522 το 2019 (η μείωση σε σχέση με 2 χρόνια πριν είναι 63%).

Αναφορικά με τις τιμές που έγιναν οι αγοραπωλησίες, το πρώτο δίμηνο του τρέχοντος έτους το μέσο τίμημα ήταν 967 ευρώ ανά τ.μ., έναντι 1.320 ευρώ ανά τ.μ. το 2020 (μείωση 26,7%) και 918,6 ευρώ ανά τ.μ. το 2019 (μεταβολή το 2021 σε σχέση με το 2019 5,2%).

Το δημοφιλέστερο ακίνητο βάσει των μεταβιβάσεων το 2019, το 2020 και το 2021, είναι διαμέρισμα από 51 τ.μ. έως 75 τ.μ. με έτος κατασκευής 1961-1970. Συγκεκριμένα το 2019, τα ακίνητα με τετραγωνικά μέτρα από 51 τ.μ. έως 75 τ.μ., αποτελούσαν το 24,56% του συνόλου των μεταβιβάσεων, το 2020 το 29,84% και το 2021 το 30,85%.0

Το 2019, τα ακίνητα με έτος κατασκευής 1961-1970, αποτελούσαν το 38,09% του συνόλου των μεταβιβάσεων, το 2020 το 46,70% και το 2021 το 32,64%.

Το μέσο τίμημα ανά τετραγωνικό μέτρο του δημοφιλέστερου ακινήτου το 2019 ήταν 735,65 ευρώ/τ.μ., το 2020 1.168,21 ευρώ/τ.μ. και το 2021 διαμορφώθηκε στα 779,51 ευρώ/τ.μ.

Καταγράφεται δηλαδή μείωση του μέσου τιμήματος για το δημοφιλέστερο ακίνητο μεταξύ του πρώτου διμήνου φέτος και αυτού πέρσι 33,2%, ενώ το 2021 σε σχέση με το 2019 η τιμή είναι αυξημένη 5,9%.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 2019-2020
ΠΕΡΙΟΧΗ 2017 2018 2019 2020 ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

ΕΠΙ ΤΟΙΣ %

ΑΘΗΝΑ 2.969 5.808 6.072 3.171 -47,77

 

Τα παραπάνω στοιχεία, σύμφωνα με τον πρόεδρο της E Real EstateΘέμη Μπάκα, δείχνουν ότι η αγορά των διαμερισμάτων της Αθήνας ήδη από τις αρχές του 2020 είχε αρχίσει να κινείται με χαμηλότερο ρυθμό, πιθανότατα γιατί οι τιμές είχαν αυξηθεί το προηγούμενο διάστημα υπερβολικά ειδικά για τα πολύ παλαιά ακίνητα, ενώ η διόρθωση των τιμών που παρατηρείται υπό τις συνθήκες κορονοϊού, τον τελευταίο ένα χρόνο, είναι αναμενόμενη και γιατί όσοι πωλούν υπό τις παρούσες συγκυρίες (και δεν είναι πολλοί) κατά βάση έχουν ανάγκη.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ  2019-2021 2020-2021
ΠΕΡΙΟΧΗ 2018 2019 2020 2021 ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

ΕΠΙ ΤΟΙΣ %

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

ΕΠΙ ΤΟΙΣ %

ΑΘΗΝΑ 273 522 197 193 -63,02 % -2,03 %

Παράλληλα απουσιάζουν οι ξένες επενδύσεις και η αγορά κατοικιών από αλλοδαπούς για την απόκτηση της χρυσής βίζας.

Βάσει των ίδιων στοιχείων το πρώτο δίμηνο του 2021 σε σχέση με το 2020 παρατηρείται μείωση των μεταβιβάσεων επαγγελματικής στέγης κατά 43,33%.

Ειδικότερα, το 81,3% των μεταβιβάσεων το πρώτο δίμηνο του 2021 αφορούσε διαμερίσματα, το 0,51% μονοκατοικίες, το 8,8% επαγγελματική στέγη, το 4,66% θέσεις στάθμευσης και το 4,66% αποθήκες/γεωργικά/κτηνοτροφικά κτίρια.

Τα αντίστοιχα ποσοστά το πρώτο δίμηνο του 2020 ήταν, 74,6%, 0,50%, 15,22%, 2,03% και 7,61%.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ(ΠΛΗΡΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ) 2019 2020 2021 ΜΕΤΑΒΟΛΗΕΠΙ ΤΟΙΣ %

2019-2021

ΜΕΤΑΒΟΛΗΕΠΙ ΤΟΙΣ %

2020-2021

ΣΥΝΟΛΟ Τ.Μ  37.845,74 11.193,32 11.119,09 -70,61% -0,66%
ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ΣΕ € 34.766.353,12 14.779.706,48 10.755.627,83 -69,03% -27,22%
ΜΕΣΟ ΤΙΜΗΜΑ ΣΕ € / ΤΜ 918,63 1.320,40  967,31 +5,299% -26,74%
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΥΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (Τ.Μ)

ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 1961-1970

ΜΕΣΟ ΤΙΜΗΜΑ / ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ2019 ΜΕΣΟ ΤΙΜΗΜΑ / ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ2020 ΜΕΣΟ ΤΙΜΗΜΑ / ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ2021 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙ ΤΟΙΣ %

2019-2021

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙ ΤΟΙΣ %

2020-2021

Από 51τμ έως 75τμ  735,65 €/τ.μ.  1.168,21 €/τ.μ.  779,51€/τ.μ. +5,9 % -33,27%

 

Μεγαλύτερη ήταν η κινητικότητα το πρώτο δίμηνο του έτους στα ακίνητα κατασκευής μετά το 2006. Αποτέλεσαν το 10,37% του συνόλου των μεταβιβάσεων, έναντι 1,53% το 2020 και 6,01% το 2019.

Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΟ ΑΚΙΝΗΤΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ( ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΩΝ 2019 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΤΟΙΣ %2019 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΩΝ 2020 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΤΟΙΣ %2020 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΩΝ 2021 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙ ΤΟΙΣ %2021
Κατοικία/Διαμέρισμα 426 81,6% 147 74,6% 157 81,3%
Μονοκατοικία 4 0,76% 1 0,50% 1 0,51%
Οικόπεδα 0 0 0
Επαγγελματική Στέγη 59 11,3% 30 15,22% 17 8,8%
Βιομηχανικά/Βιοτεχνικά 0 0 0
Θέσεις Στάθμευσης 7 1,34% 4 2,03% 9 4,66%
Τουριστικές Εγκαταστάσεις/Νοσηλευτήρια/Ευαγή 2 0,38% 0 0
Αποθήκες/Γεωργικά – Κτηνοτροφικά κτίρια 24 4,59% 15 7,61% 9 4,66%
Σύνολο 522 100% 197 100% 193 100%

 

Το 86,53% των μεταβιβάσεων το πρώτο δίμηνο του 2021 είχαν τίμημα έως 100.000 ευρώ, το αντίστοιχο διάστημα του 2020 ήταν 82,24% και το 2019 84,49%.

link: https://www.mononews.gr/real-estate/i-aktinografia-ton-metavivaseon-akiniton-to-proto-dimino-tou-2021-stin-athina?fbclid=IwAR2eAxigrKlo0rsLPcX9HrxyJTN7ebS9D6dU03DZxQfNX4N_OEXQSyM7RQA

Η ΓΝΩΜΗ ΣΟΥ ΜΕΤΡΑΕΙ