Η ΧΑΡΤΟΓΡΆΦΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΆΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΆΣΤΙΑ (έντυπη μορφή)

Η ΧΑΡΤΟΓΡΆΦΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΆΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΆΣΤΙΑ (έντυπη μορφή)

Η ΧΑΡΤΟΓΡΆΦΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΆΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΆΣΤΙΑ (έντυπη μορφή)

Το 2020 οι μεταβιβάσεις ακινήτων στα Νότια Προάστια της Αττικής με τίμημα έως €200.000 αποτέλεσαν το 82,77% του συνόλου των μεταβιβάσεων, σύμφωνα με το μητρώο αξιών μεταβίβασης ακινήτων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Αυτά προκύπτουν από έρευνα- χαρτογράφηση που πραγματοποίησε
για την κτηματαγορά των νοτίων προαστίων Αττικής ο Θεμιστοκλής Μπάκας, Πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estates.

Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2021

Ειδικότερα, σύμφωνα με την έρευνα: • 42,22% των μεταβιβάσεων αφορούσε τίμημα έως €50.000, • 23,55% τίμημα από €50.001 έως €100.000, • 17,03% τίμημα από €100.001 έως €200.000, • 11,12% τίμημα από €200.0001
έως €300.000

ΓΛΥΦΑΔΑ
Στην Γλυφάδα το μεγαλύτερο μέρος των μεταβιβάσεων με ποσοστό 60,91%, αφορά σε ακίνητα με τίμημα άνω των
€100.000. Με τίμημα από €100.000 έως €300.000 πραγματοποιήθηκε το 48,87% των μεταβιβάσεων, εκ των οποίων το 28,57% ήταν με τίμημα από €200.001 έως €300.000. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι στην Γλυφάδα καταγράφονται υψηλά ποσοστά σε σχέση με τις άλλες περιοχές και για μεταβιβάσεις με τίμημα άνω των €300.000. Συγκεκριμένα: Από €300.001 έως €500.000: 6,77%, Από €500.001 έως €1 εκατ.: 3,01%, Άνω του €1 εκατ.: 2,26%
ΒΑΡΗ-ΒΟΥΛΑ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
Υψηλά ποσοστά σε ποσά άνω των €100.000 και με ποσοστό 67,92% καταγράφονται και στο Δήμο Βάρη/Βούλα/
Βουλιαγμένη. Συγκεκριμένα: Από €100.001 έως €200.000: 22,64%, Από €200.001 έως €300.000: 22,64%, Από €300.001 έως €500.000: 15,09%, Από €500.001 έως €1 εκατ.: 5,66%, Άνω του €1 εκατ.: 1,89%
ΑΛΙΜΟΣ
Στον Άλιμο οι μεταβιβάσεις με τίμημα από €50.001 έως €200.000 αποτελούν το 59,6% του συνόλου των μεταβιβάσεων για το 2020. Ειδικότερα:Από €50.001 έως €100.000: 30,65%, Από €100.001 έως €200.000: 29,03%, Από €200.001 έως €500.000: 27,42%
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
Στο Παλαιό Φάληρο οι μεταβιβάσεις με τίμημα έως €100.000 αποτελούν το 60%.
Πιο συγκεκριμένα: Έως €50.000: 33,33%, Από €50.001 έως €100.000: 26,67%, Από €100.001 έως €200.000: 20%, Άνω των €200.001: 20%
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
Στην Νέα Σμύρνη η εικόνα είναι διαφορετική. Το 72,43% των μεταβιβάσεων είχαν τίμημα έως €100.000. Έως €50.000: 48,25%, Από €50.001 έως €100.000: 23,87%, Από €100.001 έως €200.000: 22,38%, Άνω των €200.001: 5,6%
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Στην Καλλιθέα το 89,32% των μεταβιβάσεων είχαν τίμημα έως €100.000. Πιο αναλυτικά:Έως €50.000: 62,98%, Από €50.001 έως €100.000: 26,34%, Από €100.001 έως €200.000: 7,63%, Άνω των €200.001: 3,05%
Αξίζει να αναφέρουμε ότι στην Νέα Σμύρνη και στην Καλλιθέα,οι μεταβιβάσεις με τίμημα άνω των €200.001 το 2020 σε σχέση με το Παλαιό Φάληρο υπολείπονται κατά 14,4 και 16,95 ποσοστιαίες μονάδες, αντίστοιχα.

ΠΡΩΤΟΚΑΘΕΔΡΙΑ
Τα παραπάνω δεδομένα αποδεικνύουν ότι τα Νότια Προάστια κρατούν πρωτοκαθεδρία στο ύψος των τιμημάτων στις μεταβιβάσεις ακινήτων. Επιπλέον, αξίζει να αναφέρουμε ότι η έλλειψη των ξένων επενδυτών είναι εμφανής το 2020, διότι μόλις το 6,1% των μεταβιβάσεων αφορούσε σε τίμημα άνω των €300.000, ενώ το 11,12% του συνόλου των μεταβιβάσεων στα Νότια Προάστια αφορούσε σε τίμημα από €200.000 έως €300.000.
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
• Έως 75 τ.μ: 35,06%,• Από 76 τ.μ έως 120 τ.μ: 30,67%, • Άνω των 121 τ.μ: 11,7%
Οι περιοχές που καταγράφουν υψηλά ποσοστά μεταβιβάσεων έναντι των υπόλοιπων
περιοχών των Νοτίων Προαστίων για ακίνητα άνω των 121 τ.μ., είναι:
• η Γλυφάδα με ποσοστό 24,2%, • το Παλαιό Φάληρο με ποσοστό 16,19%, • ο Δήμος Βάρη/Βούλα/Βουλιαγμένη με
ποσοστό 19,14%

ΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ
Ακίνητα κατάλληλα για οικογένειες από 76 τ.μ. έως 120 τ.μ. αποτελούν το 30,67% των μεταβιβάσεων στα Νότια Προάστια.
• Νέα Σμύρνη: 12,85%
• Καλλιθέα: 14,90%
• Παλαιό Φάληρο: 16,21%
• Άλιμος: 21,31%
• Δάφνη/Υμηττός: 20%
• Άγιος Δημήτριος: 21,5%
ΤΑ “ΜΙΚΡΑ”
Στην Νέα Σμύρνη, την Καλλιθέα, τον Άγιο Δημήτριο, τον Δήμο Ελληνικού/Αργυρούπολης και στον Άλιμο, το μεγαλύτερο μέρος των μεταβιβάσεων καταγράφεται σε ακίνητα από 51τ.μ. έως 75τ.μ. Τα ποσοστά των μεταβιβάσεων για τη συγκεκριμένη κατηγορία έχουν ως εξής:
• Ν. Σμύρνη: 30,71%
• Καλλιθέα: 37,25%
• Άγιος Δημήτριος: 27,4%
• Ελληνικό/Αργυρούπολη: 46,34%
• Άλιμος: 31,14%

ΣΕ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
• Διαμερίσματα: 68,29%
• Μονοκατοικίες: 4,44%
• Επαγγελματική στέγη: 8,59%
Το υψηλότερο ποσοστό μεταβιβάσεων μονοκατοικιών καταγράφηκε το 2020 στο Δήμο Ελληνικού/Αργυρούπολης με ποσοστό 12,5% επί του συνόλου των μεταβιβάσεων. Ακολούθησαν:
• Άγιος Δημήτριος: 9,47%
• Δάφνη/Υμηττός: 6,90%
• Γλυφάδα: 5,34%
• Βάρη/Βούλα/Βουλιαγμένη: 5,06%
• Νέα Σμύρνη: 4,90%
• Παλαιό Φάληρο: 1,88%
• Καλλιθέα: 1,62%
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ
Παράλληλα, τα υψηλότερα ποσοστά μεταβιβάσεων επαγγελματικής στέγης καταγράφονται κατά σειρά σε:
• Καλλιθέα: 19,73%
• Δάφνη/Υμηττός: 9,20%
• Ελληνικό/Αργυρούπολη: 6,25%
• Γλυφάδα: 5,34%
• Άγιος Δημήτριος: 5,26%
Αξίζει να αναφέρουμε ότι σε πολλές περιοχές των Νοτιών Προαστίων καταγράφηκαν πολλές μεταβιβάσεις θέσεων στάθμευσης που αποτελούν ακόμη και το 50% των μεταβιβάσεων των λοιπών ειδών ακινήτων.
ΑΚΙΝΗΤΑ VALUE FOR MONEY
Σύμφωνα με τον κ. Μπάκα, “βάση των παραπάνω δεδομένων, κατανοούμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των επενδυτών-αγοραστών ακινήτων επέλεξαν ακίνητα ηλικίας από 40 έως 50 ετών, που αποτελούν και το καλύτερο value for money αν πρόκειται για ακίνητα που χρίζουν ανακαίνισης, ενώ ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι καταγράφηκαν μεταβιβάσεις ακινήτων με έτος κατασκευής μετά το 2016. Μπορεί τα ποσοστά να μην είναι επί
των πλείστων διψήφια, ωστόσο αποτελούν ένα δείγμα της ανοικοδόμησης που ξεκίνησε μετά το 2018 στη χώρα μας και ιδιαίτερα μετά την αναστολή του Φ.Π.Α 24% στις νέες οικοδομές το 2019”.

Μπορεί να είναι εικόνα 2 άτομα και κείμενο

Μπορεί να είναι εικόνα 1 άτομο, εξωτερικοί χώροι και κείμενο

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.

Πηγή: BnBdaily.gr

Η ΓΝΩΜΗ ΣΟΥ ΜΕΤΡΑΕΙ