Η κτηματαγορά βρίσκεται αντιμέτωπη για άλλη μια φορά με μια ”υποκείμενη” οικονομική κρίση και αν το 2020 ήταν μια χρονιά που όλοι θέλουμε να ξεχάσουμε, το 2021 είναι μια χρονιά προκλήσεων (Eιδική Έκδοση «Reporter» που κυκλοφόρησε με την Εφημερίδα “Πρώτο Θέμα”)

Η κτηματαγορά βρίσκεται αντιμέτωπη για άλλη μια φορά με μια ”υποκείμενη” οικονομική κρίση και αν το 2020 ήταν μια χρονιά που όλοι θέλουμε να ξεχάσουμε, το 2021 είναι μια χρονιά προκλήσεων  (Eιδική Έκδοση «Reporter» που κυκλοφόρησε με την Εφημερίδα “Πρώτο Θέμα”)

Η κτηματαγορά βρίσκεται αντιμέτωπη για άλλη μια φορά με μια ”υποκείμενη” οικονομική κρίση και αν το 2020 ήταν μια χρονιά που όλοι θέλουμε να ξεχάσουμε, το 2021 είναι μια χρονιά προκλήσεων (Eιδική Έκδοση «Reporter» που κυκλοφόρησε με την Εφημερίδα “Πρώτο Θέμα”)

30/12/2020: Συνέντευξη του Προέδρου της E-Real Estates κ.Θεμιστοκλή Μπάκα στην ειδική έκδοση «Reporter» Inside Information Magazine που κυκλοφόρησε με την Εφημερίδα “Πρώτο Θέμα”

Η εικόνα ίσως περιέχει: κείμενο που λέει "R Ακίνητα ΗΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΗ ΓΙΑ ΑΛΛΗ MIA TO фopa ME MIA "ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΗ" ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ 2020 ΗΤΑΝ MIA ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΟΛΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΛΟΥΜΕΝΑΞΕΧΑΣΟΥΜΕ, NA ΞΕΧΑΣΟΥΜΕ, ΘΕΛΟΥΜΕ TO 2021 ΕΙΝΑΙ MIA ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ. ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ"

Η εικόνα ίσως περιέχει: ουρανός, κείμενο που λέει "Ακίνητα R OI 13 ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ '21 ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ"

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.

Η εικόνα ίσως περιέχει: κείμενο που λέει "Ακίνητα R αλλά δεν <μπορούν>> απόδοση του χαρτοφυλα- δενμπορεί διότι, ενοικιαστές βρίσκονται διαπραγματεύσεις για ρύθμιση ύψουτου μισθώματος, είτε είναι μειωμένο νόμου. ΖΗΤΟΥΝ ΝΟΙΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Παράλληλα, πολλοί επενδυ- επένδυαν εζητούμενη απόδοση καλών αναζητούν .Αυτήη <χρυσή>> εποχή της χοτ χρήση ακινήτου Ηίδια εταμιεύσεις βάση σταματήσει οποιαδήποτε στεγαστικό ματαφέρειτα κεφάλαια στην ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ προέκυ- μεταξύ ευρώ, συγκε- για επένδυσαν προ lockdown, εκατομμύρια ευρώ ματαγορά αυτές αποδόσεις απροσελκύσει 50 προγραμματισμόςτου διαφέρον; λυ δανείσθη- Παράλληλα, funds επαγ- ακίνητα, κυρίως χώ- 7.FUNDS- ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΑ φιλοξενίας, students flats, αποφάσισε σημειωθεί απόδοσης, μούν να προβούνσ πώλη- ταχαρτοφυλάκιακόκκινων δανείων που πωλήθηκαν"

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, κείμενο που λέει "R Ακίνητα πρόκειται πωληθούν από Τράπεζες επόμε- μήνες επενδυτικά funds, υποχωαι το 2020, ενώ σει στο 17.5% 16,7% 2022. Μείωση 3,87 ευρώ διαθέσιμο απευθείαςπωλή- σόδημα ιδρυμάτωνη ξεκίνησε <<Χρυσή Ελλάδα έχει άδειες τρίμηνο τελική καταναλες ΠΙΕΣΕΙΣ ΘΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΘΟΥΝ ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. επαρκώςτ ριακτηματαγορά; εγχώ- σίγουρα πτυξιακά στην εξέλιξη δυναμική εν- εισοδήματα τάξηςη πολλές περιοχές τα εμπορικά υγειονομι- κού ενδιαφέροντος,ει κατοι- επηρεαστούν στόχο στέγαση, αναπτυξιακάμα pnon κονομική τιμών. Μείωση τιμές πώλησης ακινήτων καταστήματα υγειονομικού μπορέσουν υφιστάμενων τών καιστοβ για ενοικίασης Σύμφωνα οποίησε επαγγελματικά καταστήμα ημοσι- Κομισιόν ιανεργία αυξηθεί Ελλάδα αγορά συνεπώς σοχή στην"

Η ΓΝΩΜΗ ΣΟΥ ΜΕΤΡΑΕΙ