Η μεγάλη επιστροφή της βραχυχρόνιας μίσθωσης (έντυπη μορφή)