Η νέα πρόκληση για το μέλλον των ακινήτων (έντυπη μορφή)