Κατασκευαστικός πυρετός για νέα “πράσινα” κτίρια (έντυπη μορφή)

Κατασκευαστικός πυρετός για νέα “πράσινα” κτίρια (έντυπη μορφή)

Κατασκευαστικός πυρετός για νέα “πράσινα” κτίρια (έντυπη μορφή)

Μεγάλοι παίκτες της ελληνικής κτηματαγοράς και ξένα funds επενδύουν συστηματικά στη δημιουργία μιας νέας γενιάς κτιριακών υποδομών

Πηγή: 12/2/2022 Εφημερίδα “ΤΑ ΝΕΑ”

Η ΓΝΩΜΗ ΣΟΥ ΜΕΤΡΑΕΙ