Κτηματαγορά: Η χαρτογράφηση των μεταβιβάσεων σε Γλυφάδα, Ελληνικό, Βάρη/Βούλα/Βουλιαγμένη, Νέα Σμύρνη, Παλαιό Φάληρο, Άλιμο, Καλλιθέα

Κτηματαγορά: Η χαρτογράφηση των μεταβιβάσεων σε Γλυφάδα, Ελληνικό, Βάρη/Βούλα/Βουλιαγμένη, Νέα Σμύρνη, Παλαιό Φάληρο, Άλιμο, Καλλιθέα

Κτηματαγορά: Η χαρτογράφηση των μεταβιβάσεων σε Γλυφάδα, Ελληνικό, Βάρη/Βούλα/Βουλιαγμένη, Νέα Σμύρνη, Παλαιό Φάληρο, Άλιμο, Καλλιθέα

Κτηματαγορά: Η χαρτογράφηση των μεταβιβάσεων σε Γλυφάδα, Ελληνικό, Βάρη/Βούλα/Βουλιαγμένη, Νέα Σμύρνη, Παλαιό Φάληρο, Άλιμο, Καλλιθέα

REAL ESTATE 

Το 82,77% των μεταβιβάσεων το 2020 στα Νότια Προάστια είχαν τίμημα έως 200.000 ευρώ, με το 42,22% των μεταβιβάσεων να φτάνει έως τα 50.000 ευρώ. Πάνω από 35% των μεταβιβάσεων το 2020 αφορούσε ακίνητα έως 75 τ.μ., ενώ άνω του 35% των συναλλαγών έγινε σε ακίνητα κατασκευής της δεκαετίας 1971-1980.

Αυτά προκύπτουν από την έρευνα- χαρτογράφηση που πραγματοποίησε για την κτηματαγορά στα Νότια προάστια της Αττικής ο κ. Θεμιστοκλής Μπάκας, Πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estates.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον ίδιο, «το 2020 οι μεταβιβάσεις ακινήτων στα Νότια Προάστια της Αττικής με τίμημα έως 200.000€ αποτελούν το 82,77% (το αντίστοιχο ποσοστό στο Δήμο Αθηναίων είχε τίμημα έως 100.000€) του συνόλου των μεταβιβάσεων σύμφωνα με το μητρώο αξιών μεταβίβασης ακινήτων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

Συγκεκριμένα, το 42,22% των μεταβιβάσεων αφορούσε τίμημα έως 50.000€ και το 23,55%  τίμημα από 50.001€ έως 100.000€, από 100.001€ έως 200.000€ το 17,03% και από 200.0001€ έως 300.000€ το 11,12%. Ενώ μόλις το 6,1% των μεταβιβάσεων αφορούσε τίμημα άνω των 300.001€.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι στα Νότια Προάστια συμπεριλαμβάνονται πολλοί Δήμοι της Αττικής με ανομοιογενή χαρακτηριστικά όσον αφορά την κτηματαγορά και διαφορετική δυναμική.

c

Στην Γλυφάδα, το μεγαλύτερο μέρος των μεταβιβάσεων με ποσοστό 60,91%, αφορά ακίνητα με τίμημα άνω των 100.000€.  Με τίμημα από 100.000€ έως 300.000€ αφορά το 48,87% των μεταβιβάσεων του 2020, εκ των οποίων το 28,57% ήταν με τίμημα από 200.001€ έως 300.000€. Επιπλέον αξίζει να αναφέρουμε ότι στην Γλυφάδα, καταγράφονται υψηλά ποσοστά σε σχέση με τις άλλες περιοχές και για μεταβιβάσεις με τίμημα άνω των 300.000€. Συγκεκριμένα, οι μεταβιβάσεις με τίμημα από 300.001€ έως 500.000€ αποτελούν το 6,77%, από 500.001€ έως 1εκατ.€ το 3,01% και άνω του 1εκατ.€ το 2,26%.

Υψηλά ποσοστά σε ποσά άνω των 100.000€ και με ποσοστό 67,92% καταγράφονται και στο Δήμο Βάρη/Βούλα/Βουλιαγμένη. Συγκεκριμένα, το 22,64% των μεταβιβάσεων αφορούσε τίμημα από 100.001€ έως 200.000€, το αντίστοιχο ποσοστό αφορούσε και μεταβιβάσεις από 200.001€ έως 300.000€, από 300.001€ έως 500.000€ αποτελεί το 15,09% των μεταβιβάσεων, από 500.001€ έως 1 εκατ.€ το 5,66% και άνω του 1εκατ.€ το 1,89%.

Στον Άλιμο οι μεταβιβάσεις με τίμημα από 50.001€ έως 200.000€ αποτελούν το 59,6% του συνόλου των μεταβιβάσεων για το 2020. Οι μεταβιβάσεις με τίμημα από 50.001€ έως 100.000€ αποτελούν το 30,65%, από 100.001 έως 200.000€ το 29,03% και από 200.001€ έως 500.000€ το 27,42%.

Στο Παλαιό Φάληρο οι μεταβιβάσεις με τίμημα έως 100.000€ αποτελούν το 60%. Οι μεταβιβάσεις με τίμημα έως 50.000€ αποτελούν το 33,33%, από 50.001€ έως 100.000€ το 26,67%, από 100.001 έως 200.000€ το 20% και άνω των 200.001€ το 20%.

Στην Νέα Σμύρνη η εικόνα είναι διαφορετική. Το 72,43% των μεταβιβάσεων είχαν τίμημα έως 100.000€. Οι μεταβιβάσεις με τίμημα έως 50.000€ αποτελούν το 48,25%, από 50.001€ έως 100.000€ το 23,87%, από 100.001 έως 200.000€ το 22,38% και άνω των 200.001€ το 5,6%.

Στην Καλλιθέα το 89,32% των μεταβιβάσεων είχαν τίμημα έως 100.000€. Οι μεταβιβάσεις με τίμημα έως 50.000€ αποτελούν το 62,98%, από 50.001€ έως 100.000€ το 26,34%, από 100.001 έως 200.000€ το 7,63% και άνω των 200.001€ το 3,05%.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι στην Νέα Σμύρνη και στην Καλλιθέα, οι μεταβιβάσεις με τίμημα άνω των 200.001€ το 2020 σε σχέση με το Παλαιό Φάληρο υπολείπονται  κατά 14,4 και 16,95 ποσοστιαίες μονάδες αντίστοιχα».

Όπως σημειώνει, τα άνωθεν δεδομένα, αποδεικνύουν ότι τα Νότια Προάστια της Αττικής κρατούν πρωτοκαθεδρία στο ύψος των τιμημάτων στις μεταβιβάσεις ακινήτων. Επιπλέον, αξίζει να αναφέρουμε ότι η έλλειψη των ξένων επενδυτών ήταν εμφανής το 2020, διότι μόλις το 6,1% των μεταβιβάσεων αφορούσε τίμημα άνω των 300.001€, ενώ το 11,12% του συνόλου των μεταβιβάσεων στα Νότια Προάστια αφορούσε τίμημα από 200.0001€ έως 300.000€. Αν και η Γλυφάδα, ο Άλιμος και ο Δήμος  Βάρη/Βούλα/Βουλιαγμένη , βρίσκονται άνω του μέσου όρου των Νοτίων Προαστίων για μεταβιβάσεις από 200.001€ έως 300.000€, με 28,57%, 16,13% και 22,64% αντίστοιχα.

c
xz

Το 35,06% των μεταβιβάσεων το 2020 στα Νότια Προάστια αφορούσε ακίνητα έως 75τμ, από 76τμ έως 120τμ το 30,67% και άνω των 121τμ το 11,7%.

Όπως αναφέρει ο κ. Μπάκας, «οι περιοχές που καταγράφουν υψηλά ποσοστά μεταβιβάσεων έναντι των υπόλοιπων περιοχών των Νοτίων Προαστίων για ακίνητα άνω των 121 τμ είναι η Γλυφάδα με ποσοστό 24,2%, το Παλαιό Φάληρο με ποσοστό 16,19% και ο Δήμος Βάρη/Βούλα/Βουλιαγμένη με ποσοστό 19,14%.

Ακίνητα κατάλληλα για οικογένειες από 76τμ έως 120τμ αποτελούν το 30,67% των μεταβιβάσεων στα Νότια Προάστια. Στην Νέα Σμύρνη οι μεταβιβάσεις ακινήτων από 76τμ έως 120τμ αποτελούν το 12,85% του συνόλου στο Δήμο, στην Καλλιθέα το 14,90%, στο Παλαιό Φάληρο το 16,21%, στον Άλιμο το 21,31% , στην Δάφνη/Υμηττό το 20% και στον Άγιο Δημήτριο το 21,5% των μεταβιβάσεων.

Στην Νέα Σμύρνη, την Καλλιθέα, τον Άγιο Δημήτριο, τον Δήμο Ελληνικού/Αργυρούπολη και στον Άλιμο, το μεγαλύτερο μέρος των μεταβιβάσεων καταγράφεται σε ακίνητα από 51τμ έως 75τμ . Το ποσοστό των μεταβιβάσεων στην Ν.Σμύρνη για ακίνητα από 51τμ έως 75τμ 30,71%, στην Καλλιθέα 37,25%, στον Άγιο Δημήτριο 27,4%, στον Δήμο Ελληνικού/Αργυρούπολης 46,34% και στον Άλιμο 31,14%».

Το 68,29% των μεταβιβάσεων το 2020 στα Νότια προάστια αφορούσε διαμερίσματα, το 4,44% μονοκατοικίες και το 8,59% επαγγελματική στέγη.

Κατά τον πρόεδρο του Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estates «το υψηλότερο ποσοστό μεταβιβάσεων μονοκατοικιών καταγράφηκε το 2020 στο Δήμο Ελληνικού/Αργυρούπολης με ποσοστό 12,5% επί του συνόλου των μεταβιβάσεων στον Δήμο, στον Άγιο Δημήτριο με ποσοστό 9,47%, στην Δάφνη/Υμηττό με 6,90%, στην Γλυφάδα με 5,34%, στον Δήμο Βάρη/Βούλα/Βουλιαγμένη με ποσοστό 5,06%, στην Νέα Σμύρνη με 4,90%, στο Παλαιό Φάληρο με 1,88% και στην Καλλιθέα με 1,62%.

Παράλληλα, τα υψηλότερα ποσοστά μεταβιβάσεων επαγγελματικής στέγης, καταγράφονται στην Καλλιθέα με 19,73%, στην Δάφνη/Υμηττό 9,20%, στον Δήμο Ελληνικό/Αργυρούπολης με ποσοστό 6,25%, στην Γλυφάδα με 5,34% και στον Άγιο Δημήτριο με ποσοστό 5,26%».

Αξίζει να αναφέρουμε ότι σε πολλές περιοχές των Νοτιών Προαστίων καταγράφηκαν πολλές μεταβιβάσεις θέσεων στάθμευσης που αποτελούν ακόμη και το 50%  των μεταβιβάσεων των λοιπών ειδών ακινήτων.

s
fd

Το 26,87% των μεταβιβάσεων το 2020 στα Νότια Προάστια αφορούσε ακίνητα κατασκευής από το 1951 έως το 1970, το 35,14% κατασκευής από το 1971-1980, το 17,92% από 1981-2000 και μετά το 2001 το 20,08%.

Καταλήγοντας, ο κ. Μπάκας αναφέρει ότι «το μεγαλύτερο ποσοστό των μεταβιβάσεων καταγράφεται σε ακίνητα κατασκευής από το 1971 έως το 1980 που αποτελούν το 35,14% ( νεότερα κατά 10έτη σε σχέση με τον Δήμο Αθηναίων).

Τα ακίνητα κατασκευής από το 1971 έως το 1980, αποτελούν το 44,27% του συνόλου των μεταβιβάσεων στην Καλλιθέα, το 43,36% στην Νέα Σμύρνη, το 38,87% στον Άλιμο, το 37,74% στο Δήμο Βάρης/Βούλα/Βουλιαγμένης, το 37,21% στο Ελληνικό, το 33,3% στο Παλαιό Φάληρο, το 22,56% στην Γλυφάδα, το 19,64% στον Άγιο Δημήτριο και 18,03% στο Δήμο Δάφνης/Υμηττού.

Οι περιοχές που καταγράψουν υψηλά ποσοστά έναντι των άλλων περιοχών σε μεταβιβάσεις ακινήτων κατασκευής μετά το 2016, είναι ο Άλιμος με 12,96% επί του συνόλου του Δήμου, ο Δήμος Βάρη/Βούλα/ Βουλιαγμένη με 3,77%,η Γλυφάδα με ποσοστό 3,76% και ο Άγιος Δημήτριος με ποσοστό 3,57%.

Παράλληλα, οι περιοχές που καταγράφουν υψηλά ποσοστά μεταβιβάσεων σε ακίνητα κατασκευής από το 2001 έως το 2015 είναι ο Δήμος Ελληνικού/Αργυρούπολης με ποσοστό 27,91% επί του συνόλου του Δήμου, ο Άλιμος με ποσοστό 25,81%, ο Δήμος Βάρη/Βούλα/Βουλιαγμένη με ποσοστό 23,58%, ο Άγιος Δημήτριος με ποσοστό 23,12%, η Γλυφάδα με ποσοστό 21,80%, η Δάφνη/Υμηττός με 18,03%, η Νέα Σμύρνη με 12,59% και η Καλλιθέα με ποσοστό 11,07% του συνόλου των μεταβιβάσεων στο Δήμο».

Βάση των παραπάνω δεδομένων, κατά τον ίδιο προκύπτει ότι «το μεγαλύτερο ποσοστό των επενδυτών-αγοραστών ακινήτων επέλεξαν ακίνητα ηλικίας από 40 έως 50ετών που αποτελούν και το καλύτερο value for money αν πρόκειται για ακίνητα που χρίζουν ανακαίνισης, ενώ ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι καταγράφηκαν μεταβιβάσεις ακινήτων με έτος κατασκευής μετά το 2016. Μπορεί να ποσοστά να μην είναι διψήφια αλλά αποτελούν ένα δείγμα της ανοικοδόμησης που ξεκίνησε μετά το 2018 στη χώρας μας και ιδιαίτερα μετά την αναστολή του Φ.Π.Α 24% στις νέες οικοδομές το 2019».

 

Πίνακες – Πηγή: Πανελλαδικό Δίκτυο E-Real Estates, Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων – Υπουργείο Οικονομικών

link: https://www.insider.gr/epiheiriseis/real-estate/156259/ktimatagora-i-hartografisi-ton-metabibaseon-se-glyfada-elliniko?fbclid=IwAR3bXYbhuQsgkml7Al2JnIDt86WMMLEe1B0Zd-TVQK79rIkeI8hNhS3V8wE

Η ΓΝΩΜΗ ΣΟΥ ΜΕΤΡΑΕΙ