Κυβερνητικό πάρκο – Ανατροπές στο real estate (έντυπη μορφή)

Κυβερνητικό πάρκο – Ανατροπές στο real estate (έντυπη μορφή)

Κυβερνητικό πάρκο – Ανατροπές στο real estate (έντυπη μορφή)

Το κυβερνητικό επιτελείο αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στο έργο και ήδη κάποιοι μιλούν για ένα “μικρό Ελληνικό” που μπορεί να προσδώσει άλλη δυναμική στις περιοχές που ”αγγίζει”. 

 

”Υπάρχουν πολλά παραδείγματα ευρωπαϊκών πόλεων, όπως η περιοχή  Barnsbury στον Δήμο Islington του Λονδίνου, όπου η εγκατάσταση μεγάλων εταιρειών με ταυτόχρονες παρεμβάσεις ανάπλασης, άλλαξαν τις αξίες των ακινήτων και γενικότερα το status της ευρύτερης περιοχής διότι απευθύνονταν πλέον σε τελείως διαφορετικό από άποψης οικονομικής ευχέρειας κοινό”, σημειώνει στα ”ΝΕΑ” ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estates , Θεμιστοκλής Μπάκας.

Μπορεί να είναι εικόνα κείμενο που λέει "Κυβερνητικόπάρκο Ανατροπές στο real estate Τοκυβερνητικό επιελείο αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στο έργο ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ. και ήδη κάποιοι μιλούν για ένα <<μικρό Ελληνικό>> που μπορεί να προσδώσει άλλη δυναμική στις περιοχές που θα <<αγγίξει>> ΤΟΥΓΙΩΡΓΟΥ MANETTA ολλαπλά γοράτ Αττικής σχεδιαζόμε- τατ φοράς εγκατα- <<πνεύμονας πρασίνου>> των στρεμμάτων αναμένεται οδηγήσει οικιστικά ακίνητα μιλούν κήεu Θεμιστοκλής Μπάκας. Estates, χρήσεις εμπορίου τουρισμού>>. Αύξηση μετακομί- Φωτορεαλιστική απεικόνισητου κυβερνητικού ανεγερθεί περιοχή στον Υμηπτό"

Πηγή: Εφημερίδα “ΤΑ ΝΕΑ” 5/4/2021. 

Η ΓΝΩΜΗ ΣΟΥ ΜΕΤΡΑΕΙ