Μεταλλάξεις Covid-19 και Evergrande (έντυπη μορφή)

Μεταλλάξεις Covid-19 και Evergrande (έντυπη μορφή)

Μεταλλάξεις Covid-19 και Evergrande (έντυπη μορφή)

Μια άτακτη κατάρρευση για μια εταιρεία μεγέθους της Evergrande θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις και πέρα από την Κίνα.

Μπορεί να είναι εικόνα τον Karanikolas Michalis και κείμενο

Πηγή :25/9/2021  Εφημερίδα ”ΤΑ ΝΕΑ” 

Η ΓΝΩΜΗ ΣΟΥ ΜΕΤΡΑΕΙ