Μικρό το ενδιαφέρον για ακίνητα από τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς

Μικρό το ενδιαφέρον για ακίνητα από τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς

Μικρό το ενδιαφέρον για ακίνητα από τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς

«Με τα σπίτια του κοσμάκη δεν πρόκειται να ασχοληθούμε», λένε μεγάλα μεσιτικά γραφεία  ακινήτων με άριστες επαφές με funds του εξωτερικού, τα οποία συζητούν απευθείας με τις τράπεζες για την αγορά ακινήτων με τη μορφή πακέτου.
Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί: Αυτά είναι τα δικαιώματα των πολιτών ...
Δημοσιεύτηκε : Δευτέρα 11/12/2017 – 22:53

Στέλεχος  εταιρείας ακινήτων που στην παρούσα φάση  θέλει να διατηρήσει την ανωνυμία του είπε στο bankingNews ότι ενδιαφέρουν μόνο τα επαγγελματικά ακίνητα για τα οποία, προσέθεσε ότι θα δημιουργηθεί δική τους ηλεκτρονική πλατφόρμα για την πώληση ακινήτων που θα περιέλθουν στην κατοχή τους.

Τα μικρομεσαία γραφεία ακινήτων δεν συμμετέχουν στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς διότι η προσφορά σε ακίνητα είναι μικρή καθώς μόνο ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος  Αθηνών – Πειραιώς συμμετέχει στην πλατφόρμα  των  πλειστηριασμών ενώ οι υπόλοιποι επτά σύλλογοι της χώρας απέχουν από τις διαδικασίες.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο δεύτερος  μεγαλύτερος συμβολαιογραφικός σύλλογος  της  Θεσσαλονίκης  απέχει από τους πλειστηριασμούς  μέχρι τις 28 Ιανουαρίου του 2018.
Επίσης ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος της Πάτρας είναι σε αποχή  μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου ενώ δεν έχει προσδιορισθεί η γενική  συνέλευση για την άρση της αποχής και  οι υπόλοιποι σύλλογοι της χώρας  δεν συμμετέχουν στους ηλεκτρονικούς  πλειστηριασμούς.
Όμως οι συμβολαιογράφοι της Λάρισας συμμετέχουν  στους  πλειστηριασμούς στα Ειρηνοδικεία ενώ την ίδια στιγμή απέχουν από τους ηλεκτρονικούς.
Στην  πράξη οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί  γίνονται  μόνο  για την Αθήνα  και τον Πειραιά.
Την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί ο δεύτερος ηλεκτρονικός πλειστηριασμός και περιλαμβάνονται συνολικά  12 ακίνητα.
Η υψηλότερη τιμή εκκίνησης είναι 765.452 ευρώ και αφορά ακίνητο της εταιρείας Uraunium Industrial  Acouisitions.
Στην συγκεκριμένη περίπτωση  ο επισπεύδων  είναι η Τράπεζα Πειραιώς η οποία απέκτησε το χαρτοφυλάκιο της Marfin Popoular Bank.
Η χαμηλότερη τιμή είναι για ένα ακίνητο 28 τετραγωνικών μέτρων  αξίας  16.000 ευρώ με επισπεύδων την τράπεζα EFG  Eurobank.
Οι πλειοδότες  για τη συμμετοχή τους στον  ηλεκτρονικό πλειστηριασμό πρέπει να έχουν αποκτήσει  πρόσβαση στη πλατφόρμα έχοντας ζητήσει κωδικό 48 ώρες πριν γίνει ο πλειστηριασμός και κυρίως να έχουν  καταθέσει στο συμβολαιογράφο το 30% της αξίας της αρχικής τιμής του ακινήτου που βγαίνει στον πλειστηριασμό.
Το BankingNwes επικοινώνησε  με τους συμβολαιογράφους που θα διενεργήσουν τους πλειστηριασμούς, οι οποίοι όμως  δεν ήταν σε θέση να προσδιορίσουν το ενδιαφέρον και το αριθμό των αγοραστών που θα συμμετέχουν στους.
Πάντως τα «καλά» ακίνητα τα παίρνουν  οι τράπεζες  αν δεν υπάρχει άλλος ενδιαφερόμενος καταβάλλοντας το 35% της αξίας της πρώτης  προσφοράς.
Το 25% των χρημάτων πηγαίνει στην εφορία και τον ΕΦΚΑ στην περίπτωση που υπάρχουν οφειλές σε εργαζόμενους και το υπόλοιπο 10% των χρημάτων πηγαίνει σε πιστωτές που δεν έχουν υποθήκη.
Ο διευθύνων σύμβουλος  της εταιρείας E Real  Estates κ. Θέμης Μπάκας υποστηρίζει η διαδικασία του πλειστηριασμού προστατεύει τα νέο αγοραστή καθώς το ακίνητο με την ολοκλήρωση της διαδικασίας είναι «ελεύθερο  βαρών» ενώ  αναφορικά με την αρχική τιμή εκκίνησης των ακινήτων που βγαίνουν  στο σφυρί, λέει, ότι έχουν διαμορφωθεί στα επίπεδα της αγοράς.
Ο κ. Μπάκας  διευκρινίζει  ότι  η  διαδικασία του πλειστηριασμού  ανεβάζει την τιμή ενώ η αγορά ακόμη είναι σε θέση και προσφέρει ακίνητα σε χαμηλότερες τιμές χάρη στη διαπραγμάτευση η οποία συνήθως ρίχνει την αρχική  απαίτηση του πωλητή.

Πρόταση νόμου για την προστασία πρώτης κατοικίας   

Η Δημοκρατική Συμπαράταξη καταθέτει στη Βουλή πρόταση νόμου για την προστασία πρώτης κατοικίας από τους πλειστηριασμούς.
Η πρόταση περιλαμβάνει ως αντικειμενική αξία  του ακινήτου τις 200.000 ευρώ.
Το ετήσιο δηλωθέν οικογενειακό τους εισόδημά του δανειολήπτη να είναι μικρότερο ή ίσο των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ για άγαμο και είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ για έγγαμο προσαυξημένο κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε ένα από τα δύο πρώτα τέκνα της οικογένειας.
Η συνολική αξία της οικογενειακής κινητής και ακίνητης περιουσίας τους είναι μικρότερη ή ίση των διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (270.000) ευρώ και εξ αυτής το σύνολο των καταθέσεων και κινητών αξιών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό την 20ή Νοεμβρίου 2017, δεν υπερβαίνει τις δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ.

Νίκος Θεοδωρόπουλος
[email protected]

www.bankingnews.gr

Η ΓΝΩΜΗ ΣΟΥ ΜΕΤΡΑΕΙ