Νέο «ψαλίδι» έως και 10% στα ενοίκια για φοιτητές

Νέο «ψαλίδι» έως και 10% στα ενοίκια για φοιτητές

Νέο «ψαλίδι» έως και 10% στα ενοίκια για φοιτητές

30/8/2016

Στελέχη της αγοράς των ακινήτων σημειώνουν πως χρήσιμο θα ήταν ο ενδιαφερόμενος φοιτητής να μην αναζητά σπίτι ακριβώς έξω από την πόρτα του πανεπιστημίου, γιατί είναι προφανές πως η τιμή θα είναι τσιμπημένη.  

Της Τέτης Ηγουμενίδη 
[email protected]

Μειωμένα από οριακά μέχρι και 10% σε σχέση με πέρσι, ακολουθώντας τη γενική τάση στην αγορά των ακινήτων, είναι τα ενοίκια των κατοικιών που προσφέρονται σε φοιτητές οι οποίοι έχουν εισαχθεί σε πανεπιστήμια μακριά από τον τόπο που διαμένουν οι γονείς τους.

Σύμφωνα, με το διευθύνοντα σύμβουλο της E-Real Estates (70 γραφεία πανελλαδικά) Θεμιστοκλή Μπάκα, τα μισθώματα των κατοικιών για τους φοιτητές έχουν υποχωρήσει σε σχέση με πέρυσι 5% έως 7% για παλαιά ακίνητα, ενώ η πτώση για ακίνητα δεκαετίας μπορεί να φθάνει και το 10%.

Στελέχη της αγοράς των ακινήτων σημειώνουν πως δεν χρειάζεται βιασύνη όσον αφορά τη μίσθωση φοιτητικής κατοικίας, καθώς σπίτια υπάρχουν για όλους, ενώ χρήσιμο θα ήταν ο ενδιαφερόμενος να μην αναζητά σπίτι ακριβώς έξω από την πόρτα του πανεπιστημίου, γιατί είναι προφανές πως η τιμή θα είναι τσιμπημένη.

Όπως επίσης επισημαίνει ο κ. Μπάκας, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υπογράφουν πάντοτε συμβόλαιο με τον ιδιοκτήτη της κατοικίας ή τον πληρεξούσιό του και να μην κάνουν ποτέ προφορικές συμφωνίες.

Η μίσθωση κατοικίας ισχύει τουλάχιστον για τρία χρόνια και αν ακόμα έχει συμφωνηθεί μικρότερος ή αόριστος χρόνος. Αν ο συμβατικός χρόνος έχει καθοριστεί μικρότερος της τριετίας και δεν υπάρχει συμφωνία αναπροσαρμογής του μισθώματος για τον υπόλοιπο χρόνο, το καταβαλλόμενο μίσθωμα αυξάνεται ετησίως κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του τιμαρίθμου του κόστους ζωής που δίνει η Τράπεζα της Ελλάδος ΕΛΛ+2,20% για τους αμέσως προηγούμενους δώδεκα μήνες (και εδώ ωστόσο σηκώνει διαπραγμάτευση).

Η μίσθωση ορισμένου χρόνου λήγει μόλις περάσει το διάστημα αυτό. Θεωρείται ότι ανανεώνεται για αόριστο χρόνο, όταν, μετά την παρέλευση του συμφωνημένου χρόνου, ο μεν ενοικιαστής εξακολουθεί να χρησιμοποιεί την κατοικία ο δε ιδιοκτήτης δεν εναντιώνεται. Η μίσθωση αόριστης διάρκειας, μετά την παρέλευση της τριετίας, λήγει με καταγγελία του ιδιοκτήτη ή του ενοικιαστή.

Το ενοίκιο καταβάλλεται την ημερομηνία που έχουν συμφωνήσει ιδιοκτήτης και ενοικιαστής, ενώ η καταβολή εγγύησης δεν αποτελεί υποχρέωση του ενοικιαστή που πηγάζει από τον νόμο, αλλά έχει επικρατήσει ως μισθωτική συνήθεια.

Η «Ν» στον πίνακα που συνοδεύει το ρεπορτάζ παρουσιάζει τις μέσες τιμές προσφοράς σε κάθε περιοχή, τη μέση τιμή ανά τετραγωνικό και τα μέσα τετραγωνικά σε κατοικίες κατάλληλες για φοιτητές σε πόλεις που φιλοξενούν τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα, όπως καταγράφηκαν από την ιστοσελίδα spitogatos, δίχως από τα στοιχεία αυτά να προκύπτει η τάση των τιμών.

Να επισημανθεί ότι πρόκειται για τις ζητούμενες από τους ιδιοκτήτες τιμές και όχι για τις τιμές που κλείνουν τα μισθωτικά συμβόλαια και οι οποίες έπειτα από διαπραγμάτευση μεταξύ του ιδιοκτήτη και του ενοικιαστή μπορεί να είναι και λίγο χαμηλότερες.

, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υπογράφουν πάντοτε συμβόλαιο με τον ιδιοκτήτη της κατοικίας ή τον πληρεξούσιό του και να μην κάνουν ποτέ προφορικές συμφωνίες.

 

Η ΓΝΩΜΗ ΣΟΥ ΜΕΤΡΑΕΙ