Ο κορωνοϊός πιθανόν να αλλάξει τα δεδομένα στους γραφειακούς χώρους