Οι τιμές που πωλούνται τα σπίτια 10ετίας (έντυπη μορφή)

Οι τιμές που πωλούνται τα σπίτια 10ετίας (έντυπη μορφή)

Οι τιμές που πωλούνται τα σπίτια 10ετίας (έντυπη μορφή)

Μεγάλο το εύρος των τιμών πώλησης, από 1.125 έως 10.700 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, σύμφωνα με στοιχεία του E-Real Estates

Μπορεί να είναι εικόνα κείμενο που λέει "Ακίνη τα ΟΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ANA ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ Ζητούμενες τιμές πώλησης τιμές που πωλούνται τα σπίτια 10ετίας Μεγάλο εύρος των τιμών πώλησης, από 10.700 ευρώτο τετραγωνικό μέτρο, σύμφωνα στοιχεία 2.792-3.226 Ε/τ.μ. Μαρούσι 2.900-3.400 874-3500 Χαιδάρι ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Μαρκόπουλο 1.882 1.580- 1,750-2,200 ΚΕΝΤΡΙΚΑ& ΠόρτοΡόφτη ΠΡΟΑΣΤΙΑ Ννη Α'Νεκροταφείο ΑνωΗλιούπολη 2850-4,100 ΑγιοςΔημήτριος 1,570-2.000"

Πηγή: Εφημερίδα “ΤΑ ΝΕΑ” 1/6/2021

Η ΓΝΩΜΗ ΣΟΥ ΜΕΤΡΑΕΙ