Online Προστασία Μισθωμάτων Rental insurance – Νέο αποκλειστικό Ασφαλιστικό προϊόν από την E-Real Estates και την Ασφαλιστική εταιρεία Νομικής Προστασίας D.A.S HELLAS .

Online Προστασία Μισθωμάτων  Rental insurance – Νέο αποκλειστικό Ασφαλιστικό προϊόν από την E-Real Estates και την Ασφαλιστική εταιρεία Νομικής Προστασίας D.A.S HELLAS .

Online Προστασία Μισθωμάτων Rental insurance – Νέο αποκλειστικό Ασφαλιστικό προϊόν από την E-Real Estates και την Ασφαλιστική εταιρεία Νομικής Προστασίας D.A.S HELLAS .

Το ακίνητο για τους Έλληνες αποτελεί το πολυπόθητο αγαθό ( 84,6 % το ποσοστό ιδιοκτησίας στην Ελλάδα ) και το ασφαλέστερο μέσω επένδυσης των οικονομιών μιας ζωής, πλέον για πολλούς ιδιοκτήτες αποτελεί βραχνάς λόγω καταβολής των νέων πρωτόγνωρων φόρων που διώκουν την ακίνητη περιουσία , όσο και το άγχος είσπραξης των μισθωμάτων από τους ενοικιαστές.

7tygw

Δεν είναι λίγοι οι Έλληνες που επένδυσαν τις οικονομίες μιας ζωής ( εφάπαξ ) σε ένα ακίνητο με σκοπό να έχουν ένα εισόδημα αργότερα συμπληρωματικό – βοηθητικό ή ακόμη για να εξασφαλίσουν τις σπουδές των παιδιών τους μισθώνοντας την ακίνητη περιουσία τους. Μη ξεχνάμε ότι δεν είναι και λίγοι οι ιδιοκτήτες που επένδυσαν τα χρήματα τους σε κάποιο ακίνητο που για να το αποκτήσουν προέβησαν στην δανειοδότηση του υπολειπόμενου τιμήματος, με σκοπό να μισθώσουν το ακίνητο και με το μίσθωμα να μπορούν να ανταπεξέρθουν στις δανειακές τους υποχρεώσεις. Οι ιδιοκτήτες που ακόμη και σήμερα έχουν δανειακές υποχρεώσεις για την εκμισθωμένη ιδιοκτησίας τους , εύχονται να πέσουν σε καλό ενοικιαστή και να μην αντιμετωπίσουν προβλήματα .

Δεν είναι λίγες οι φορές που πλέον οι ιδιοκτήτης των ακινήτων, ζητούν οικονομικά στοιχεία από τον ενδιαφερόμενο μισθωτή ή κάνουν πολλές ερωτήσεις για την επαγγελματική κατάσταση του ενδιαφερόμενου ώστε να νιώσουν σίγουροι για τη δυνατότητα του καταβολής του μηνιαίου μισθώματος.

yrew

Αξίζει να αναφέρουμε ότι, οι ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν κατάφεραν να εισπράξουν τα ενοίκια από τους ενοικιαστές τους, για να μην πληρώσουν τον φόρο επί των ανείσπρακτων ενοικίων θα πρέπει, πριν υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση, να καταθέσουν στην εφορία τους φωτοαντίγραφο διαταγών πληρωμής, δικαστικών αποφάσεων ή αγωγών έξωσης.

Θα πρέπει δηλαδή έως την προθεσμία υποβολής της δήλωσης να έχει εκδοθεί εις βάρος του ενοικιαστή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μεσαίου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή να έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων. Ειδικότερα, για να δηλωθούν ξεχωριστά τα ανείσπρακτα ενοίκια και να μη φορολογηθούν θα πρέπει ο ιδιοκτήτης, πριν από την ηλεκτρονική υποβολή των εντύπων Ε2 και Ε1, να προσκομίσει στην αρμόδια ΔΟΥ ευκρινή φωτοαντίγραφα (φωτοτυπίες) των διαταγών, δικαστικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί ή αγωγών που έχουν ασκηθεί έως και την προθεσμία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Τα τελευταία χρόνια 200.000 ενοικιαστές καθυστερούν να πληρώσουν τα ενοίκια τους από ένα μήνα έως ένα χρόνο, κάποιοι φεύγουν νύχτα αφήνοντας φέσια και σε άλλους λογαριασμούς. Ενώ μόλις 1 στους 5 ενοικιαστές είναι απόλυτα συνεπής πληρώνοντας κανονικά το ενοίκιο και τους λογαριασμούς.

Το ψηλότερο μερίδιο καθυστέρησης σε πληρωμές ενοικίου, εξαιρουμένων των λογαριασμών κοινής ωφέλειας ή των πληρωμών με δόσεις το υψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ καταγράφηκε στην Ελλάδα, όπου το 15,3% (σχεδόν τριπλασιάστηκε, το 2008 το ποσοστό ήταν 5,5 % ) του συνολικού πληθυσμού είχε εκκρεμή χρέη. Αυτό ήταν σημαντικά υψηλότερο από ό,τι σε οποιοδήποτε από τα άλλα κράτη μέλη της ΕΕ.

Η ασυνέπεια οργιάζει, φέροντας σε δύσκολη θέση χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων, που φοβούνται πως δεν θα πάρουν ποτέ τα χρήματα που τους οφείλονται. Την ίδια ώρα δεν είναι λίγοι οι ενοικιαστές, που όταν βλέπουν πως η θηλιά των χρεών σφίγγει γύρω από το λαιμό τους, επιλέγουν να φύγουν ‘’νύχτα’’ αφήνοντας απλήρωτους και άλλους λογαριασμούς όπως ΔΕΗ, κοινόχρηστα κ.α.

Φανταστείτε να έχετε κάποιο εμπορικό κατάστημα που να μισθώνεται 3.000 – 5.000 ευρώ / μήνα , αντιλαμβάνεστε ότι η εφορία που θα πρέπει να καταβληθεί δεν είναι αμελητέα ( 40 % ) , ενώ τα έξοδα πλέον διατήρησης της ιδιοκτησίας δεν είναι καθόλου αμελητέα .

Οι ιδιοκτήτες πλέον έχουν να επιλέξουν είτε να ξεχάσουν τα χρωστούμενα μισθώματα και να πληρώσουν το φόρο στα μη εισπραχθέντα , είτε να οδηγηθούν στην νομική οδό ζητώντας νομική προστασία από τους δικηγόρους τους για να μην καταβάλουν το φόρο αλλά και για να διεκδικήσουν τις οφειλές .

Αξίζει να αναφέρουμε ότι στο 1ο τρίμηνο του 2011 είχαν κινηθεί διαδικασίες για 4.000 εξώσεις , όταν για όλο το 2010 οι αντίστοιχες αιτήσεις ήταν 8.500. Αν ο ιδιοκτήτης επιλέξει τη Νομική οδό , θα πρέπει να αποστείλει ένα εξώδικο στον μισθωτή όπου θα του γνωστοποιεί την οφειλή και το χρονικό διάστημα εξόφλησης . Η άνωθεν νομική οδό θα του κοστίσει πολλές φορές 150€-200€ για την σύνταξη του εξωδίκου ενώ η επίδοση από δικαστικό επιμελητή θα κοστολογηθεί περίπου 50€ ανάλογα με την χιλιομετρική απόσταση απ΄ την έδρα του.

Εάν ο μισθωτής δεν συμμορφωθεί με το εξώδικο , θα πρέπει να ακολουθήσει την δικαστικό οδό όπου θα προβεί σε κατάθεση διαταγής πληρωμής – διαταγή απόδοσης όπου θα κληθεί να πληρώσει 300 € περίπου για τα έξοδα του δικηγόρου αν πρόκειται για μηνιαίο μίσθωμα έως 600 € όπου δικάζεται στο Ειρηνοδικείο ή 500 € περίπου αν πρόκειται για μηνιαίο μίσθωμα άνω των 600 € που θα δικαστεί στο Μονομελές .

Όταν θα βγει η απόφαση του δικαστηρίου, θα πρέπει να κοινοποιηθεί με δικαστικό επιμελητή στον οφειλέτη, όπου το κόστος διαμορφώνετε στα 50 € περίπου ανάλογα πάντα με την περίπτωση και την χιλιομετρική απόσταση και αν πραγματοποιηθεί θυροκόλληση. Αν και πάλι μετά την επίδοση της απόφασης στον μισθωτή δεν προβεί σε εξόφληση της οφειλής , ο εκμισθωτής θα πρέπει να εκτελέσει την απόφαση ( διαταγή πληρωμής – διαταγή απόδοσης , έξωση ) με δικαστικό επιμελητή όπου η αμοιβή του διαμορφώνεται περίπου στα 600 € πάντα ανάλογα με την ιδιαιτερότητα της υπόθεσης .

Εφόσον , πραγματοποιηθούν όλες άνωθεν διαδικασίες και δεν έχει πραγματοποιηθεί η εξόφληση, τότε πρέπει να προβεί σε διαδικασίες κατασχέσεις δια χειρός τρίτου κοινοποιώντας την απόφαση στα Τραπεζικά Ιδρύματα με το ανάλογο κόστος από τον δικαστικό επιμελητή , ενώ αν και πάλι δεν υπάρξει αποτέλεσμα διότι δεν υπάρχουν καταθέσεις που να καλύπτουν το ποσό της οφειλής , θα πρέπει να προβεί με το δικηγόρο του σε έλεγχο στα υποθηκοφυλακεία με σκοπό να ελέγξει αν υπάρχει ακίνητη περιουσία ώστε να οδηγηθεί σε κατάσχεση . Εδώ ανοίγουμε ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο κοστολογίων .

Το ακίνητο στεγάζει την οικογένεια , τα όνειρα της και τα εισοδήματα σας. Οι ιδιοκτήτες έχουν επενδύσει σε αυτό πολλές φορές και τους κόπους μιας ολόκληρης ζωής. Το ακίνητο μπορεί να σημαίνει μοναδικό εισόδημα, εξασφάλιση των σπουδών των παιδιών τους ακόμη και των ονείρων τους.

Κάθε ακίνητο ( κατοικία, γραφειακός χώρος, κατάστημα ή βιομηχανικός χώρος ) που εκμισθώνετε είναι ένα πολύτιμο περιουσιακό αγαθό και η εκμετάλλευσή του πρέπει να προσφέρει τη μέγιστη απόδοση, χωρίς να σας φορτώνει με προβλήματα και έξοδα.

Τα στελέχη της E-Real Estates διαθέτοντας όλη την τεχνογνωσία για το ακίνητο και με σκοπό την προστασία των εισοδημάτων που προέρχονται από την μίσθωση των ιδιοκτησιών τόσο οικιστικών ακινήτων όσο και επαγγελματικών , σχεδίασαν σε συνεργασία με την εξειδικευμένη ασφαλιστική εταιρεία Νομικής Προστασίας D.A.S Hellas αποκλειστικά προγράμματα Νομικής Προστασίας Εκμισθωμένου που προσφέρονται online μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας www.rentalinsurance.gr . Προγράμματα που η φιλοσοφία τους βασίζεται στην εξασφάλιση της δυνατότητας πρόσβασης στη δικαιοσύνη από όλους, ακόμα και στους οικονομικά αδύναμους, έτσι ώστε ο κάθε ιδιοκτήτης να μπορεί να κατοχυρώνει τα έννομα δικαιώματά του.
Το πρόγραμμα Νομικής Προστασίας Εκμισθωμένου Ακινήτου – Online προστασία μισθωμάτων κοστίζει έως 80 € / έτος.

Ο ιδιοκτήτης μπορεί να πραγματοποιήσει την Ασφάλεια Νομικής Προστασίας Εκμισθωμένου Ακινήτου online από το διαδικτυακό τόπο www.rentalinsurance.gr και κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, δεν απαιτείται το μισθωτήριο συμβόλαιο να είναι καινούργιο .

https://www.protothema.gr/advertorial/article/916427/online-prostasia-misthomaton-rental-insurance/?fbclid=IwAR331LXAC7wzotyCgdnXcmsBuCEvXAt841pAGNQ07SWEkw_LiGJF9ZuKZYQ

 

Η ΓΝΩΜΗ ΣΟΥ ΜΕΤΡΑΕΙ