Ποια είναι τα δημοφιλέστερα ακίνητα στον Δήμο Αθηναίων – Τι «ψάχνουν» οι επενδυτές

Ποια είναι τα δημοφιλέστερα ακίνητα στον Δήμο Αθηναίων – Τι «ψάχνουν» οι επενδυτές

Ποια είναι τα δημοφιλέστερα ακίνητα στον Δήμο Αθηναίων – Τι «ψάχνουν» οι επενδυτές

Το… μενού των προτιμήσεων των αγοραστών – επενδυτών επικεντρώθηκε σε ακίνητα μικρής επιφάνειας έως 50 τ.μ. και σε ακίνητα από 51 τ.μ. έως 75 τ.μ.. Το 84,83% των μεταβιβάσεων το 2020 αφορούσε ακίνητα κατασκευής από το 1951 έως το 1980.

Ποια είναι τα δημοφιλέστερα ακίνητα στον Δήμο Αθηναίων – Τι «ψάχνουν» οι επενδυτές

REAL ESTATE 

Ακίνητα κυρίως της δεκαετίας του 1970, μικρής επιφάνειας, κατά βάση έως 50 τ.μ. και δευτερευόντως έως 75 τ.μ., με ευκολία στην αξιοποίησή τους είτε με στόχο την ανακαίνιση και μεταπώληση, είτε μέσω της μακροχρόνιας μίσθωσης που η ζήτηση είναι συνεχώς αυξημένη, με τιμή συναλλαγής κυρίως έως 100.000 ευρώ, με αιχμή την κατηγορία έως 30.000 ευρώ (πάνω από 45% των μεταβιβάσεων) περιλαμβάνει το… μενού των προτιμήσεων των αγοραστών-επενδυτών στον Δήμο της Αθήνας.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών το 2020 αλλά και το 2019 επικεντρώθηκε κυρίως σε ακίνητα μικρής επιφάνειας έως 50 τ.μ. και σε ακίνητα από 51 τ.μ. έως 75 τ.μ. με 2 υπνοδωμάτια. Οι δε μεταβιβάσεις ακινήτων στο Δήμο Αθηναίων με τίμημα έως 100.000 ευρώ, αποτελούν το 85,03% του συνόλου των μεταβιβάσεων. Το δε μέσο τίμημα για το δημοφιλέστερο ακίνητο το 2020 αυξήθηκε κατά 14,06% σε σχέση με το 2019 και διαμορφώνεται πλέον στα 761,96 ευρώ/τ.μ. όταν πριν ήταν 668 ευρώ/τ.μ.

Αυτά προκύπτουν από σχετική έρευνα – χαρτογράφηση αναφορικά με τις μεταβιβάσεις ακινήτων στο Δήμο Αθηναίων 2019-2020 που πραγματοποίησε ο κ. Θέμης Μπάκας, Πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estates.

Το 85,03% των μεταβιβάσεων το 2020 είχαν τίμημα έως 100.000€

Το 2020 οι μεταβιβάσεις ακινήτων στο Δήμο Αθηναίων με τίμημα έως 100.000€, αποτελούν το 85,03% του συνόλου των μεταβιβάσεων σύμφωνα με το μητρώο μεταβιβάσεων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Αξίζει να αναφέρουμε ότι το 2019 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 87,25%.

Συγκεκριμένα, το 45,26% των μεταβιβάσεων αφορούσε τίμημα έως 30.000€ και το 39,77%  τίμημα από 30.000€ έως 100.000€. Ενώ μόλις το 15,97% των μεταβιβάσεων αφορούσε τίμημα άνω των 100.000€, αυξημένο σε σχέση με το 2019 κατά 2,28 ποσοστιαίες μονάδες.

Παράλληλα, οι μεταβιβάσεις με τίμημα από 150.000€ έως 1εκατ.€, αποτελούν το 7,2% των μεταβιβάσεων και με τίμημα άνω του 1εκατ.€, αποτελούν το 0,583% .

Το 85,03% των μεταβιβάσεων με τίμημα έως 100.000€, δηλώνει εμπράκτως ότι η κτηματαγορά του κέντρου της Αθήνας, δημιουργεί – εμπεριέχει επενδυτικές ευκαιρίες.

Το 84,88% των μεταβιβάσεων το 2020 αφορούσε ακίνητα έως 95τμ

Παράλληλα, το μεγαλύτερο ποσοστό των μεταβιβάσεων το 2020 αφορούσε ακίνητα έως 95τμ που αποτελούν και το 84,88% του συνόλου των μεταβιβάσεων. Αξίζει να αναφέρουμε ότι παρόμοια εικόνα είχαμε και το 2019 με το ποσοστό να αγγίζει το 84,55% .

Τα δημοφιλή τετραγωνικά μέτρα στο σύνολο των μεταβιβάσεων του 2020 είναι από 51τμ έως 75τμ, που αποτελούν το 26,9% των μεταβιβάσεων . Στη δεύτερη θέση των προτιμήσεων βρίσκονται τα ακίνητα με επιφάνεια από 31τμ έως 50τμ που αποτελούν το 24,90% των μεταβιβάσεων, οι γκαρσονιέρες – studio έως 30τμ που αποτελούν το 21,23% των μεταβιβάσεων, τα διαμερίσματα από 76τμ έως 95τμ αποτελούν το 11,85% , τα διαμερίσματα από 96τμ έως 120τμ το 8,56% και μόλις το 6,52% αφορούσε μεταβιβάσεις άνω των 121 τετραγωνικών μέτρων.

Βάση των παραπάνω, κατανοούμε ότι το ενδιαφέρον των επενδυτών το 2020 αλλά και το 2019 επικεντρώθηκε κυρίως σε ακίνητα μικρής επιφάνειας έως 50τμ και σε ακίνητα από 51τμ έως 75τμ με 2 Υ/Δ. Ακίνητα που εύκολα μπορούν να αξιοποιηθούν είτε με στόχο την ανακαίνιση και μεταπώληση, είτε μέσω της μακροχρόνιας μίσθωσης που η ζήτηση είναι συνεχώς αυξημένη ή/και μέσω της βραχυχρόνιας μίσθωσης για τα μικρότερα τετραγωνικά μέτρα (όταν επιστρέψουμε στην καθημερινότητα μας).

Το 78,15% των μεταβιβάσεων το 2020 αφορούσε κατοικίες

Όσον αφορά το είδος το είδος των ακινήτων, το 78,15% των μεταβιβάσεων το 2020 αφορούσε κατοικία, το 11,54% επαγγελματική στέγη και το 4,32% θέση στάθμευσης, παρόμοια η εικόνα ήταν και το 2019 με τα αντίστοιχα ποσοστά να διαμορφώνονται σε 81,37%, 12,92% και 2,09%.

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι το μόνο είδος ακινήτου που παρουσίασε αύξηση στις μεταβιβάσεις σε σχέση με το 2019 είναι οι θέσεις στάθμευσης όπου καταγράφεται αύξηση 2,23 ποσοστιαίων μονάδων.

Το 84,83% των μεταβιβάσεων το 2020 αφορούσε ακίνητα κατασκευής από το 1951 έως το 1980

Στη πρώτη θέση των μεταβιβάσεων το 2020 και με ποσοστό 43,84% βρίσκονται τα ακίνητα με έτος κατασκευής 1961-1970, στη δεύτερη θέση τα ακίνητα κατασκευής 1971-1980 με ποσοστό 25,1% και στη τρίτη θέση τα ακίνητα κατασκευής 1951-1960 με ποσοστό επί του συνόλου των μεταβιβάσεων 15,89%. Τα αντίστοιχα ποσοστά το 2019 ήταν, 40,85%, 27,88% και 14,88%.

Επιπλέον τα ακίνητα που μεταβιβάστηκαν στον Δήμο Αθηναίων εντός του 2020 με έτος κατασκευής από το 1981 έως και το 2020 αποτελούν μόλις το 12,81%, ενώ τα ακίνητα με έτος κατασκευής από το 2006 έως το 2020 το 3,85%.

Αντιλαμβανόμαστε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ενδιαφερόμενων αγοραστών ακινήτων το 2020, όπως και το 2019, επέλεξαν ακίνητα μεγάλης ηλικίας, 50-60 έως και 70 ετών. Ενώ πολύ μικρή καταγράφεται η κίνηση στα νεότερα ηλικιακά ακίνητα που κρατούν τις τιμές τους σε υψηλά επίπεδα.

Το 2020 καταγράφηκε αύξηση κατά 14,06% της μέσης τιμής ανά τετραγωνικό μέτρο στο Δήμο Αθηναίων.

Σύμφωνα με τα δεδομένα που προκύπτουν από το μητρώο μεταβιβάσεων, το δημοφιλέστερο ακίνητο είναι από 51τμ έως 75τμ (26,9% του συνόλου των μεταβιβάσεων) με έτος κατασκευής από το 1961 έως το 1970 (40,85% του συνόλου των μεταβιβάσεων).

Βάση των διαθέσιμων στοιχείων που επεξεργαστήκαμε, το μέσο τίμημα για το δημοφιλέστερο ακίνητο όπως περιγράφεται παραπάνω το 2020 αυξήθηκε κατά 14,06% σε σχέση με το 2019 και διαμορφώνεται πλέον στα 761,96€/τ.μ. ,όταν πέρυσι ήταν 668€/τ.μ.

Δείτε εδώ τους σχετικούς πίνακες:

1
2
σ
σ

link: https://www.insider.gr/epiheiriseis/real-estate/155515/poia-einai-ta-dimofilestera-akinita-ston-dimo-athinaion-ti-psahnoyn?fbclid=IwAR2MtmOpmV6RIs3eHcomsJywapC0n5jcZAWATdKXk4V-t5Gl4ky-S9mQD5c

Η ΓΝΩΜΗ ΣΟΥ ΜΕΤΡΑΕΙ